Пилипова О. В.
асистент
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Іванов І. І.
доцент
Кафедра нанофізики та наноелектроніки
Чумак Г. Л.
асистент
Кафедра квантової радіофізики
Попов М. О.
доцент
Кафедра квантової радіофізики