Пилипова О. В.
асистент
Кафедра нанофізики конденсованих середовищ
Іванов І. І.
доцент
Кафедра нанофізики та наноелектроніки
Чумак Г. Л.
асистент
Кафедра квантової радіофізики
Олійник В. В.
старший науковий співробітник
Кафедра квантової радіофізики
Попов М. О.
доцент
Кафедра квантової радіофізики