Положення про Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інститут високих технологій (ІВТ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка  має статус, рівний факультету університету, і готує бакалаврів за чотирма напрямками підготовки: електроніка (високі технології),  нанофізика та комп’ютерні технології, з поглибленим вивченням хімії та біології; хімія (високі технології), з поглибленим вивченням біології і посиленою фізико-математичною складовою; біологія (високі технології), з поглибленим вивченням хімії і посиленою фізико-математичною складовою, а також магістрів за напрямками підготовки: високі технології (хімія та наноматеріали); високі технології (хемоінформатика); високі технології (прикладна фізика та наноматеріали); високі технології (біотехнологія), структурна біологія і біоінформатика.

До складу Інституту входять шість кафедр:

  • Квантової радіофізики;
  • Нанофізики конденсованих середовищ;
  • Супрамолекулярної хімії;
  • Нанофізики та наноелектроніки;
  • Молекулярної біотехнології та біоінформатики;
  • Теоретичних основ високих технологій.

Та науково-дослідні лабораторії:

  • Фізика і техніка напівпровідників;
  • Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі;
  • Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів;
  • Технології та дослідження матеріалів і структур.