Department of Quantum Radiophysics

Спеціальності:
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 171 Електроніка

Освітні програми: 

Навчання на кафедрі за цими освітніми програмами дає можливість отримати:

 • вищу освіту з прикладної фізики, інженерії й електроніки;
 • спеціальну підготовку і відповідні технічні компетенції щодо застосування фізичних методів у сучасних галузях науки та техніки;
 • вміння надавати освітні та науково-технічні послуги;
 • професійну підготовку у галузі сучасних мікрохвильових та лазерних технологій;
 • інженерну спеціалізацію у сфері надвисокочастотних та оптичних (мобільних, супутникових, волоконних) інформаційних та комунікаційних систем.

Завдяки запровадженню в Київському національному університеті і в МОН України конкурсного відбору проектів наукових тем, основні напрями наукових досліджень на кафедрі квантової радіофізики періодично проходять експертне оцінювання, що сприяє підвищенню рівня науково-дослідної роботи. Зважаючи на спрямованість освітніх програм, за якими здійснюється навчання бакалаврів та магістрів на кафедрі квантової радіофізики, розроблено систему заходів для додаткового стимулювання наукової роботи студентів, аспірантів і співробітників кафедри у галузях прикладної фізики, нано- і метаматеріалів, фотоніки, лазерних технологій. Співробітники кафедри постійно задіяні у виконанні українських та міжнародних наукових програм, грантів, мають досвід наукової роботи в університетах США.

Освітні програми, за якими проводиться навчання на кафедрі, відносяться до спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та 171 «Електроніка». Навчаючись за цими освітніми програмами ви отримаєте вищу освіту з прикладної фізики, інженерії й електроніки, що включає вміння надавати освітні та науково-технічні послуги, а також професійну підготовку у лазерних та телекомунікаційних технологіях із застосуванням мобільних, супутникових та оптичних систем зв’язку.

Освітня програма «Електроніка та інформаційні технології в медицині» реалізується для студентів ФРЕКС ОР «Бакалавр» та передбачає навчання за базовим блоком фундаментальних дисциплін з фізики, сучасних мережевих і мультимедійних технологій, а також містить блок спеціалізації “Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології” за вибором студента.

Випускники з дипломом бакалавра мають можливість:

 • Продовжити навчання за ОС Магістр на кафедрі квантової радіофізики або інших кафедрах та факультетах закладів вищої освіти України.
 • Продовжити навчання за кордоном. Випускників кафедри беруть на навчання до США, Франції, Німеччині, Польщі тощо.
 • Отримати перспективну роботу в приватних науково-дослідних та науково-виробничих компаніях, у IT та телекомунікаційних компаніях, в державних наукових та громадських установах, технічних відділах установ спец. призначення. Випускники кафедри працюють в: Rohde&Schwarz, EPAM, Melexis, ROMSAT, VD MAIS, edERA, WARTECH, Cisco, PlayTika, DATA ROBOT, GlobalLogic, Samsung, Ring, Thea та інших.

Кафедра готує фахівців у галузі телекомунікаційних технологій (мобільні, супутникові та волоконно-оптичні системи зв’язку), лазерної техніки, акустооптики, електроніки НВЧ, спін-хвильової електродинаміки (мікроскопія ближнього поля, інтегральна магнітооптика). Відповідний перелік дисциплін та наукових досліджень, що забезпечують таку підготовку, включає наступні напрями:

 • Комп’ютерна фізика
 • Цифрова мікросхемотехніка
 • Фотоніка
 • Електроніка та техніка НВЧ
 • Сучасні мережеві та мультимедійні технології
 • Мобільні та волоконно-оптичні системи зв’язку
 • Спін-хвильова електродинаміка
 • Автоматизовані системи керування лазерним випромінюванням

Завідувач кафедри
доктор фіз.-мат. наук, професор
Валерій Іванович Григорук

Лабораторія №411
E-mail: grygoruk.valerij@knu.ua
Тел.:  25-41 (внутр.);  (044) 526-04-41

Секретар кафедри
Наталія Олександрівна Фаткова 
E-mail: natalia.fatkova@knu.ua

Відповідальний секретар відбіркової комісії:
Ігор Вікторович Голубенко
E-mail: igor.golubenko@knu.ua

Тел.: +38 (067) 315 3168