Навчальний процес на кафедрі квантової радіофізики

З часу заснування кафедри і до сьогоднішнього дня з боку її викладачів постійно приділяється велика увага створенню нових навчальних програм, які базуються на основі світових і власних наукових досягнень. Розвиток науки і техніки та розширення діапазону організацій як радіофізичного, так і безпосередньо не пов’язаних з ним профілів, де доводиться працювати випускникам кафедри, вимагає від колективу кафедри постійного оновлення спеціальних курсів. Аналіз спецкурсів, які читались на кафедрі впродовж 60 років, показує, що всі вони трансформувались відповідно до вимог науково-технічного прогресу. Сучасному рівню відповідають також класичні курси електродинаміки та техніки надвисоких частот– вони істотно змінилися, особливо в частині їх застосування сучасними телекомунікаційними технологіями. Програми кафедральних лекційних курсів підготували як викладачі кафедри квантової радіофізики, так і інших кафедр факультету, а також провідними фахівцями інститутів Національної академії наук України, з якими кафедра підтримує багаторічні плідні зв’язки.

Основним педагогічно-методичним стрижнем спеціалізації є сучасні лазерні та НВЧ інформаційні й комунікаційні системи і технології, їх фізичне підгрунтя і відповідна елементна база. Такий підхід відповідає як сучасним тенденціям розвитку радіофізики та електроніки, так і нагальним потребам сьогодення.

Останніми роками все більше уваги приділяється підготовці підручників та бібліотек на цифрових носіях. Наприклад, створено мультимедійні навчальні курси, відзначені премією імені Тараса Шевченка (2002 р.), «Спін-хвильова електродинаміка» (О. Ю. Нечипорук, В. В. Данилов, І. В. Зависляк), «Акустоелектроніка» (О. Ю. Нечипорук), «Комп’ютерна електродинаміка» (О. Ю. Нечипорук, В. В. Данилов, С. Л. Скрипка); широко використовуються електронні бібліотеки та хрестоматії зі спін-хвильової електроніки і електродинаміки, акустоелектроніки, акустоптики, поляриметрії тощо.

На кафедрі, починаючи з 6 навчального семестру, для студентів спеціалізації підготовлено і викладаються наступні спеціальні лекційні курси: «Мікропроцесорна техніка», «Комп’ютерний експеримент»*, «Основи наукових досліджень», «Цифрова обробка інформації»*, «Статистична радіофізика», «Фізична електроніка», «Напівпровідникова електроніка», «Квантова радіофізика і нелінійна оптика», «Функціональна електроніка»*, «Електродинаміка надвисоких частот», «Фізика активних середовищ», «Сучасні комунікаційні технології», «Сучасна прикладна фізика», «Техніка і електроніка НВЧ», «Фізичні основи мікроелектроніки», «Сучасна радіофізика», «Оптичні телекомунікаційні технології», «Проблеми електроніки», «Радіофізичні методи досліджень», «Спін-хвильові та оптичні інформаційні системи», «Моделювання фізичних процесів», «Поляризаційні інформаційні системи», «Мультимедійні технології», «Проектування радіоелектронних схем», «Волоконна та інтегральна оптика», «Експериментальна лазерна фізика», «Комп’ютерне моделювання», «Вибрані розділи квантової радіофізики» (викладається англійською мовою), «Методологія наукової творчості», «Хвильові і коливальні процеси», «Спін-хвильова електродинаміка». Курси, позначені *, супроводжуються відповідними лабораторними практикумами.

Кафедра готує фахівців широкого профілю в галузі телекомунікаційних технологій, включаючи мобільні, супутникові та волоконно-оптичні системи зв’язку. Базою для цього є вивчення фундаментальних курсів та практикумів з електродинаміки та техніки НВЧ, волоконної та інтегральної оптики, мережевих і мультимедійних технологій, квантової радіофізики, лазерної техніки та функціональної електроніки.

Кафедра працює в тісному зв’язку з провідними профільними лабораторіями світу, що забезпечує високий рівень її наукової та навчальної роботи. Молоді науковці кафедри проводять дослідження у науковому центрі «Електротехнічна Лабораторія» (Японія), у «Лабораторії Джоуля» Селфордського університету (Велика Британія), у лабораторії оптичного центру «Креол» штату Флорида (США), у науковому центрі Версальського університету (Франція), в Національному університеті Мексики (м. Мехіко).

За тематикою проблемної лабораторії на кафедрі підготовлено ряд іноземних спеціалістів вищої кваліфікації: Ван Чан Цин та Ден Ци Пін (КНР), Фам За Нги та Чан Дик Ньен (В’єтнам), Хван Кім Так (КНДР), випускник Кембриджського університету Арафат Сейф Суріал (Єгипет), який захистив кандидатську дисертацію під керівництвом І. А. Дерюгіна.

Цілком природно, що наукові роботи ПНДЛ сприяють удосконаленню навчального процесу кафедри. Більшість наукових результатів, одержаних в ПНДЛ, використовуються в курсах лекцій викладачів та постановці нових лабораторних робіт і практикумів. Значна частина студентів кафедри проходить виробничу практику та працює над кваліфікаційними і магістерськими роботами у Проблемній лабораторії, на її науковому обладнанні та за її тематикою.

Високий науковий потенціал та наукові досягнення ПНДЛ сприяли створенню у 1979 р. спеціального факультету з перепідготовки інженерних кадрів НВО «Завод Арсенал» та інших організацій за спеціальністю «Лазерна техніка», а також філіалу кафедри в НДІ «Квант».

За період існування кафедри та Проблемної лабораторії квантової радіофізики викладачами, штатними співробітниками та випускниками кафедри захищено 18 докторських (І. А. Дерюгін, В. І. Воронцов, В. І. Левашов, М. В. Даниленко, В. В. Данилов, М. І. Ляшенко, В. Д. Тронько, В. І. Висоцький, А. М. Погорілий, А. А. Крючин, В. Ф. Коваленко, А. O. Соломко, В. І. Кравченко, І. В. Зависляк, І. О. Анісімов, І. І. Давиденко, М. В. Давиденко, О. О. Серга) та велику кількість кандидатських дисертацій.

Видавнича робота кафедри (підручники та наукові монографії):

 1. Данилов В.В., Зависляк И.В., Балинский М.Г. Спин-волновая электродинамика. – Киев: «Либідь», 1991.
 2. Григорук В.І., Коротков П.А., Хижняк А.І. Лазерна фізика. – Київ: МП «Леся», 1999.
 3. Нечипорук О.Ю., Данилов В.В., Зависляк І.В. Мультимедійний навчальний курс та електронна бібліотека «Спін-хвильова електродинаміка і електроніка». – Київ, 2002, ISBN 1680-0249.
 4. Нечипорук О.Ю. Мультимедійний навчальний курс та електронна бібліотека «Акустоелектроніка». – Київ, 2003.
 5. Григорук В.І., Іванісік А.І., Коротков П.А. Експериментальна лазерна фізика. – Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004.
 6. Григорук В.І., Коротков П.А. Сучасний термінологічний словник з радіофізики. – Київ: МП «Леся», 2006.
 7. Григорук В.І., Іванісік А.І., Коротков П.А. Експериментальна лазерна оптика. – Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007.
 8. Григорук В.І., Коротков П.А., Фелінський Г.С. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008.
 9. Данилов В.В., Зависляк І.В., Нечипорук О.Ю. Спін-хвильова електродинаміка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008 (+ компакт-диск).
 10. Григорук В.І., Коротков П.А., Короткова Т.П. Основи безпеки життєдіяльності людини. – Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011.
 11. Григорук В.І., Коротков П.А. Сучасний словник з оптоелектроніки. – Київ: Видавництво «Либідь». 2011.
 12. Григорук В.І., Кисленко В.І. Прикладна фізична оптика. Підручник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 156 с.