Підготовка фахівців в Навчально-науковому інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за трьома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ОР “Магістр”

Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»: Студентами магістратури ІВТ можуть стати бакалаври природничих і інформаційно-математичних спеціальностей (фізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні та системні інженери та ін.), а також випускники будь-якої іншої спеціальності, що мають диплом за ОР «Бакалавр»).
 
Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»:
102 — високі технології (хемоінформатика), програма подвійного дипломування із Страсбурзьким університетом;
105 — високі технології (прикладна фізика та наноматеріали), програма подвійного дипломування з Еколь Централь, м. Ліон, Франція;
105/126  фізика інформаційних технологій, міждисциплінарна програма – один диплом – дві спеціальності;
  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 2 роки;
  • студенти, як правило за наявності місць, забезпечуються гуртожитком.

Умови вступу до магістратури, іспити:

  • спеціальність;
  • іноземна мова – ЄВІ.

Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки студентами ІВТ можуть стати випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів), що мають неоднакову базову освіту та знання, то на початку навчання студенти (крім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний об’єм знань з суміжних до своєї базової освіти наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку слухають лекції з біології і хімії, бакалаври хімічного напрямку — з фізики і біології, бакалаври біологічного напрямку — з фізики і хімії. У подальшому студенти слухають лекції з базових спеціальностей, лекції міждисциплінарного циклу, лекції курсів за вибором. Цикли лекцій комплексно охоплюють основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій, доповнюються лабораторними роботами для практичного засвоєння матеріалу. Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати курси з тих напрямів, в яких вони хотіли б поглибити знання для подальшої наукової роботи. Студентам пропонуються три блоки дисциплін (фізичний, хімічний, біологічний) по 6 лекційних курсів у кожному. Студенти обов’язково обирають по одному курсу з кожного блоку дисциплін, плюс ще 2 курси на свій вибір з будь-яких блоків.

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, у науково-дослідних інститутах НАН України та на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних університетах світу.