Освітня програма: Хімія (високі технології)
Спеціальність:
102 Хімія
Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області
сучасної хімії, хемоінформатики, нанотехнологій. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, фізики та біології до наших навчальних дисциплін з хімії. 

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення супрамолекулярних асоціатів та структур сучасними фізичними методами; розробка технологій отримання хімічних речовин з метою пошуку нових лікарських засобів. Викладачі та співробітники кафедри працюють у напрямках дослідження фотоніки органічних молекул; отриманні модифікованих пептидів та дослідженні їхньої поведінки в моделях біологічних об’єктів, пошуці нових багатофункціональних матеріалів, комп’ютерних розрахунків біологічної активності. Співробітники кафедри є активно працюючими дослідниками з досвідом наукової роботи в закордонних університетах.

Освітня програма: Хімія (високі технології)
Спеціальність: 102 Хімія

Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області сучасної хімії, хемоінформатики, нанотехнологій. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, фізики та біології до наших навчальних дисциплін з хімії.

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів з фундаментальних основ аналітичної хімії, органічної хімії, хімії елементів, кристалохімії та інші.  Проведення спеціалізованих курсів із мікро- та наноструктур в живій природі, нових полімерних матеріалів, методів створення лікарських засобів, полімерів в медицині та інші.

 

Комаров І. В.
професор, директор інституту високих технологій