Залишилось питання? Є швидка відповідь – vstup.iht@knu.ua

Напрямки підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»:

  • 09.091 Біоінформатика і структурна біологія; Bioinformatics and structural biology.
  • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали); High Technologies (chemistry and nanomaterials).
  • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);  High Technologies (chemoinformatics).
  • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали); High Technologies (applied physics and nanomaterials).
  • 16.162 Високі технології (Біотехнологія); High Technologies (biotechnology).

Правила прийому на 2022/2023 рік

У 2022 році вступ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на основі вступних випробувань:

  • Фахове вступне випробування