Залишилось питання? Є швидка відповідь – vstup.iht@knu.ua

Спеціальності та освітні програми підготовки за освітнім рівнем «Магістр»:

  • 10/12 Фізика інформаційних технологій; Physics of Information Technologies (міждисциплінарна програма – один диплом – дві спеціальності: 105 Прикладна фізика та наноматеріали/126 Інформаційні системи та технології)
  • 09.091 Біоінформатика і структурна біологія; Bioinformatics and structural biology.
  • 10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали); High Technologies (chemistry and nanomaterials).
  • 10.102 Високі технології (Хемоінформатика);  High Technologies (chemoinformatics).
  • 10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали); High Technologies (applied physics and nanomaterials).

Правила прийому на 2023/2024 рік

У 2023 році вступ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на основі вступних випробувань:

  • ЄВІ
  • Фахове вступне випробування