Біоінформатика та структурна біологія

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3025, дійсний до 01.07.2027

Семестр Назва курсу Лектор/Лектори
Обов’язкові компоненти
9 Технології аналізу даних Васильев Т.А., к.ф.-м.н., асистент
9

Структурна та функціональна геноміка

Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
9 Загальна та прикладна біоінформатика Самофалова Д. О., к.б.н., доцент кафедри
Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
9 Обчислювальна хімія Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент
9 Математичні методи в сучасній біології  Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент
9 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  
9-10 Програмування в біоінформатиці

Рибалка І. Є., асистент

Войтешенко І. С., к.ф.-м.н., асистент 

10 Структурна біологія

Драган А. І., к.б.н., доцент

10 Визначення структури біологічних макромолекул

Комаров І. В., д. хім. н., професор

10 Моделювання складних систем

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

10 Біохімія Толстанова Г.М., д. б. н., професор
10 Інженерія програмного забезпечення Сусь Б. Б., к.ф.-м.н., асистент
10 Комп’ютерна практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
10

Професійна та корпоративна етика

Грабчук Г. П., к. хім. н., доцент

Єфіменко В. В.

11 Науково-виробнича практика Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри
11 Молекулярна філогенія

Михайлюк Т. І., д.б.н., професор

11 Техніки і застосування молекулярної динаміки

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

11 NextGen ДНК-секвенування і аналіз

Пірко Н., асистент

11 Програмування на мовах родини С

Бородін В. А., к.т.н., доц., доцент кафедри

11 Проектування баз даних

Рибалка І. Є., асистент

11 Веб програмування

Рибалка І. Є., асистент

11

Фізика твердого тіла в біології та медицині

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Русінчук Н.М.,к. ф.-м. н., асистент

11 Наноплазмоніка

Гринько Д. О., к. ф.-м. н., доцент

Чегель В. І., к. ф.-м. н., доцент

11 Наноматеріали та структури на їх основі

 

Євтух А. А., д. ф.-м. н., професор

11 Computational Drug Discovery and Development

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

11

Програмовані логічні інтегральні схеми

Рєзніков М. І., к. т. н., доцент

11 Машинне навчання

Старосила С.А, к.б.н., технічний директор компанії «Рецептор АІ»

11

Біоінформатика білків

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

12 Взаємодії в наносистемах Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
12 Тенденції сучасної біоінформатики

Солдаткін О. П., д.б.н., професор, акад.

Нипорко О. Ю., к.б.н., доц., зав. кафедри

12 Логіка

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

12

Психологія

Коваленко А. Б., д.псих.н., проф. завідувач кафедри

12 Іноземна (англійська) мова

Пастушенко Т.В., к. філ. н., доцент

12 Історія культури

Панченко В. І., д.ф.н., проф.. завідувач кафедри

Тормахова А. М., к.ф.н., доцент