Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ 

Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ 

Положення про порядок реалізації студентами КНУТШ права на вибір навчальних дисциплін 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУТШ 

Положення про порядок перезарахування результатів навчання у КНУТШ 

Етичний кодекс Університетської спільноти 

Порядок запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству в  КНУТШ 

Пам’ятка норм етичної поведінки для учасників освітнього процесу КНУТШ 

Порядок вирішення конфліктних ситуацій у КНУТШ 

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУТШ 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії КНУТШ

Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій дистанційного навчання у КНУТШ