Обговорення освітніх програм усіх рівнів вищої освіти ННІВТ

Проєкт освітньої програми «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ (МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ)» доступний для обговорення тут.

Проєкт освітньої програми «ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ (ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ)» доступний для обговорення тут.

Якщо ви маєте пропозиції по внесенню змін до існуючих освітніх програм чи навчальних планів, можете залишити їх за посиланням

Ознайомитись з діючими версіями освітніх програм, їх навчальними планами та робочими програмами дисциплін можна тут:

Бакалавр, Біологія (високі технології)

Бакалавр, Біологія (високі технології) – попередня редакція

Бакалавр, Хімія (високі технології)

Бакалавр, Електроніка (високі технології)

Бакалавр, Нанофізика та комп’ютерні технології 

Магістр, Високі технології (біотехнологія) 

Магістр, Високі технології (хімія та наноматеріали) 

Магістр, Високі технології (Хемоінформатика)

Магістр, Високі технології (прикладна фізика та наноматеріали) 

Магістр, Біоінформатика і структурна біологія 

Рівень вищої освіти: третій

Доктор філософії, 091 Біологія (Молекулярна біотехнологія)

Доктор філософії, 102 Хімія (Молекулярний дизайн та синтез)

Проєкт ОНП Прикладна фізика та наноматеріали