Нанофізика та комп’ютерні технології

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1189713, дійсний до 01.07.2023. Освітня програма акредитова.

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Русінчук Н.М., к.ф.-м.н., асистент

Горбань Т.Ю., д.пол.н., професор

ОК.02 1-7

Іноземна мова

Малюга О.С., к.п.н., доцент

Лутковська Н.М., асистент

ОК.03 6 Українська і зарубіжна культура

Сторожук С.В. д.ф.н., професор  

ОК.04 4 Основи екології

Горобчишин В.А. к.б.н., доцент

ОК.05 6 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Гура В.Л. к.е.н., доцент

Мельничук Н.О. д.ю.н., професор

ОК.06 5 Соціально-політичні студії

Чудовська І.А. д.с.н., доцент

Внучко С.М. к.п.н., доцент

ОК.07 3 Філософія Коперльос Р.Ю. к.ф.н., асистент
ОК.08 1 Механіка

Коваленко А.В. к.ф.-м.н., доцент

Гаврильченко І.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.09 2 Молекулярна фізика

Гаврильченко І.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.10 3 Електрика і магнетизм

Фелінський Г.С. д.ф.-м.н., професор

Прокопенко О.В. д.ф.-м.н., професор

ОК.11 4 Оптика

Григорук В.І. д.ф.-м.н., професор


Слінченко Ю.А. к.ф.-м.н., асистент

ОК.12 5 Атомна фізика

Прокопенко О.В. д.ф.-м.н., професор

ОК.13 1-2 Математичний аналіз

Лозовський В.З. д.ф.-м.н., професор

Колежук О.К. д.ф.-м.н., професор

Русінчук Н.М., к.ф.-м.н., асистент

ОК.14  2 Загальна алгебра

Світлана Є. к.ф.-м.н., доцент

Тетяна П. к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 2 Диференційні рівняння

Сугакова О. д.ф.-м.н., доцент

ОК.16 3-4 Методи математичної фізики

Шека Д. д.ф.-м.н., професор

ОК.17 3 Радіотехнічні кола та сигнали

Рєзніков М.І. к.т.н., доцент

Шкавро А.Г.  к.ф.-м.н., доцент

ОК.18 4 Радіоелектроніка

Шкавро А.Г.  к.ф.-м.н., доцент

Загородний В.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.19 3 Теоретична механіка

Васильєв Т.А. к.ф.-м.н., асистент

ОК.20 4-5 Електродинаміка

Шека Д. д.ф.-м.н., професор


Обуховський В. д.ф.-м.н., професор

ОК.21 5 Квантова механіка

Висоцький В. д.ф.-м.н., професор

ОК.22  6 Статистична фізика

Обуховський В. д.ф.-м.н., професор

ОК.23  5 Коливання та хвилі

Шило С.О. к.ф.-м.н., доцент 

ОК.24  6 Компютерна-практика

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.25  7 Науково-виробнича практика

ННІВТ

ОК.26 8 Підготовка та написання бакалаврської роботи

відповідальна кафедра ННІВТ

ОК.27 1-2 Програмування

Прокопенко О.В. д.ф.-м.н., професор

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.28 1 Апаратне та програмне забезпечення

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент


Попов М.О. д.ф.-м.н., асистент

ОК.29 6 Основи фізики твердого тіла

Лозовський В.З. д.ф.-м.н., професор

Васильєв Т.А. к.ф.-м.н., асистент

ОК.30 7 Нерівноважні процеси в твердих тілах

Скришевський В.А. д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри

ОК.31 4 Курсова робота з електроніки

ННІВТ

ОК.32 3 Основи теорії ймовірностей, матстатистики та числових методів

Васильєв Т.А. к.ф.-м.н., асистент

Русінчук Н.М., к.ф.-м.н., асистент

ОК.33 1 Лабораторія з експериментальної фізики (механіка) Слінченко Ю.А. к.ф.-м.н., асистент
ОК.34  Лабораторія з експериментальної фізики (молекулярна фізика) Попов М.О. д.ф.-м.н., асистент
ОК.35  3 Лабораторія з експериментальної фізики (електрика та магнетизм) Слінченко Ю.А. к.ф.-м.н., асистент
ОК.36  4 Лабораторія з експериментальної фізики (оптика) Фелінський Г. д.ф.-м.н., професор
ОК.37  5 Лабораторія з експериментальної фізики (атомна фізика)

Фелінський Г. д.ф.-м.н., професор 

Малишев В. к.ф.-м.н., асистент

 
Вибіркові компоненти ОП
 
Вибірковий блок 1. ” Нанофізика та нанотехнології”
ДВС.1.01 5 Клітинна біологія з основами гістології Дзюбенко Н. В., к. б. н.
ДВС.1.02 6 Системи наукового програмування та автоматизації експерименту Іванов І. І., к. ф.-м. н.
ДВС.1.03 7 Фізичні основи мікро- та наноелектроніки Євтух А. А., д.ф-м. н.
ДВС.1.04 7 Цифрові технології та мультимедіа Сусь Б.Б., к.ф.-м.н.
ДВС.1.05 8 Хмаринні та Веб-технології Пилипова О. В., к. ф.-м. н.
ДВС.1.06 7 Еволюційна біологія Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.07 8 Інтернет-технології Іванов І. І., к. ф.-м. н.
ДВС.1.08 8 Хемоінформатика Рябухін С. В., д. х. н.
ДВС.1.09 8 Молекулярна електроніка Дзядевич С. В., д. б. н.
ДВС.1.10 7-8 Нанофізика та твердотільна електроніка Шкавро А. Г. к. ф.-м. н., Гаврильченко І. В., к ф.-м. н.
       
Вибірковий блок 2. ” Комп’ютерні технології в природничих науках”
ДВС.2.01   Фізико-хімічна біологія клітини Давидовська Т., д. б.н.
ДВС.2.02   Мікропроцесори і мікроконтролери Колєнов С. О, к. ф.-м. н.
ДВС.2.03   Мікроелектромеханічні системи Скришевський В. А., д. ф.-м. н.
ДВС.2.04   Автоматизація досліджень та комп’ютерна графіка Іванов І. І., к. ф.-м. н.
ДВС.2.05   Комп’ютерне моделювання Ільченко В. В., д. ф.-м.н., Русінчук Н. М.
ДВС.2.06   Напівпровідникова сенсорика Скришевський В. А., д. ф.-м. н.
ДВС.2.07   Інтернет-технології Іванов І. І., к. ф.-м. н.
ДВС.2.08   Технології наноелектроніки та наноматеріали Євтух А. А., д.ф-м. н.
ДВС.2.09   Структурні і електрофізичні характеристики напівпровідникових наноструктур Євтух А. А., д.ф-м. н.
ДВС.2.10   Електронні прилади та методи їх проектування Шкавро А. Г. к. ф.-м. н., Гаврильченко І. В., к ф.-м. н.

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік №3

ДВС.3.01 6 Будова речовини і неорганічна хімія Булавко Г. В., к. х. н.
ДВС.3.02 6 Загальна хімія Михайленко О., к. х. н., Грабчук Г. П.
Перелік №4
ДВС.4.01 6 Молекулярна біологія Драган А. І., к.б.н. 
ДВС.4.02 6 Структурна біологія Войтешенко І. С., к. б. н.
Перелік №5
ДВС.5.01 7 Хімія природніх сполук Булавко Г. В., к. х. н.
ДВС.5.02 Нанохімія Гринь С.В., к. х. н.
Перелік №6
ДВС.7.01 7 Комп’ютерні мережі Іванов І. І., к. ф.-м. н.
ДВС.7.02 Основи інженерії програмного забезпечення Сусь Б.Б., к.ф.-м.н.
Перелік №7 (обирається дві дисципліни, з яких одна біологічного і одна хімічного профілю)
ДВС.6.01 8 Методи аналізу та дослідження хімічних сполук Маханькова В. Г., д. х. н.
ДВС.6.02 8 Біоінформатика Войтешенко І. С., к. б. н., Нипорко О. Ю., к. б. н.
ДВС.6.03 8 Фізичні методи досліджень в хімії Гринь С.В., к. х. н.
ДВС.6.04  8 Біотехнології та біоінженерія Дзядевич С.В.., д.б. н., Солдаткін О. П., д.б. н.