Нанофізика та комп’ютерні технології

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1189713, дійсний до 01.07.2023

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Дзюбенко Н. В., к.б.н., асистент

ОК.02 1-7

Іноземна мова

Джаган В. В., к.б.н., доцент

Петльована В. Р., к.б.н., доцент

Баданіна В. А., к.б.н., доцент

Вашека О. В., к.б.н., доцент

Тищенко О. В., к.б.н., доцент

Панюта О. О., к.б.н., доцент

Ольхович О. П., к.б.н., доцент

ОК.03 6 Українська та зарубіжна культура

Горобчишин В. А., к.б.н., доцент

ОК.04 4 Основи екології

Бабчук Ю.Й., асистент Лутковська Н.М., доцент Лященко О.А., доцент

ОК.05 6 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.06 5 Соціально-політичні студії

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент, 

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.07 3 Філософія Гринь С. В., к. х. н., доцент
ОК.08 1 Механіка

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.09 2 Молекулярна фізика

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент, 

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.

ОК.10 3 Електрика та магнетизм

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.11 4 Оптика

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.12 5 Атомна фізика

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.13 1-2 Математичний аналіз

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.14  2 Загальна алгебра

Компанець Т. А., к. б. н, доцент

ОК.15 2 Диференційні рівняння

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.16 3-4 Методи математичної фізики

Мельник В. М., к. п. н., асистент

ОК.17 3 Радіотехнічні кола та сигнали

Сторожук С. В., д. ф. н.

ОК.18 4 Радіоелектроніка

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.19 3 Теоретична механіка

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.20 4-5 Електродинаміка

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.21 5 Квантова механіка

Солдаткін О.П.., д.б. н., професор, 

Дзядевич С.В.., д.б. н., професор

ОК.22  6 Статистична фізика

Маліновська Д. К., к. е. н., асистент

ОК.23  5 Коливання та хвилі

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.24  6 Комп’ютерна практика

Коперльос Р. Ю., к. ф. н., асистент

ОК.25  7 Науково-виробнича практика

НМК ННІВТ

ОК.26 8 Підготовка та написання бакалаврської роботи

відповідальна кафедра

ОК.27 1-2 Програмування

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ОК.28 1 Апаратне та програмне забезпечення

Гринь С. В., к. х. н., доцент

ОК.29 6 Основи фізики твердого тіла

Разумова М.А., Лозовський В.З., Вишивана І.Г., Мішакова Т.О.

ОК.30 7 Нерівноважні процеси в твердих тілах

Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.31 4 Курсова робота з електроніки

НМК ННІВТ

ОК.32 3 Основи теорії ймовірностей, статистичної обробки даних та чисельних методів відповідальна кафедра
ОК.33 1 Лабораторія з експериментальної фізики(механіка) Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.
ОК.34  Лабораторія з експериментальної фізики (молекулярна фізика) Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.
ОК.35  3 Лабораторія з експериментальної фізики (електрика та магнетизм) Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.
ОК.36  4 Лабораторія з експериментальної фізики (оптика) Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.
ОК.37  5 Лабораторія з експериментальної фізики (атомна фізика) Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Комп’ютерні технології в природничих науках”
ДВС.1.01 5 Фізико-хімічна біологія клітини Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.02 6 Мікропроцесори та мікроконтролери Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ДВС.1.03 7 Мікроелектромеханічні системи Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.04 7 Автоматизація досліджень та комп’ютерна графіка Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.05 8 Комп’ютерне моделювання Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.06 7 Напівпровідникова сенсорика Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.07 8 Інтернет-технології Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.08 8 Технології наноелектроніки та наноматеріали Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.09 8 Структурні і електрофізичні характеристики напівпровідникових наноструктур Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.10 7-8 Електронні прилади та методи їх проектування Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік №3

ДВС.3.01 6 Загальна хімія Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.3.02 6 Будова речовини та неорганічна хімія Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
Перелік №4
ДВС.4.01 6 Молекулярна біологія Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.4.02 6 Структурна біологія Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Перелік №5
ДВС.5.01 7 Нанохімія Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.5.02 Хімія природних сполук Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Перелік №6
ДВС.6.01 7 Комп’ютерні мережі Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.6.02 Основи інженерії програмного забезпечення Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Вибірковий блок 2 “Нанофізика та нанотехнології”
ДВС.2.01 5 Клітинна біологія з основами гістології Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.02 6 Системи наукового програмування та автоматизації експерименту Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.03 7 Фізичні основи мікро- та наноелектроніки Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.04 7 Цифрові технології та мультимедіа Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.05 8 Хмаринні та web-технології Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.06 7 Еволюційна біологія Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.07 7 Хемоінформатика Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.2.08 8 Біомолекулярна електроніка Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.09 7-8 Нанофізика та твердотільна електроніка (всього) Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
Перелік №7 (обирається дві дисципліни, з яких одна біологічного і одна хімічного профілю)
ДВС.7.01 8 Методи аналізу та дослідження хімічних сполук Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.7.02 8 Біоінформатика Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.7.03 8 Фізичні методи дослідження в хімії Солдаткін О.П.., д.б. н., професор
ДВС.7.04  8 Біотехнології та біоінженерія Дзядевич С.В.., д.б. н., професор