Електронні прилади і системи

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації / 171 Електроніка

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Професійна та корпоративна етика

Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.02 1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.03 1, 2

Наноелектроніка (викладання англійською мовою)

відповідальна кафедра

ОК.04 1

Математичне моделювання систем і процесів

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Шека Д.Д. д. ф.-м. н., професор

ОК.05 1

Передавання, оброблення та відображення інформації в сучасних електронних приладах і системах

 

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор,

Коваленко А.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.06 1

Контроль якості та діагностування електронних засобів і систем

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

ОК.07 1

Технології та пристрої квантової електроніки та оптоелектроніки

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.08 2

Технології та пристрої мікрохвильової електроніки і наноелектроніки (викладання англійською мовою)

Гладка М.В. к.т.н., асистент
ОК.09 2

Актуальні проблеми біоелектроніки

Скришевський В. А. д.ф-м. н., професор

ОК.10 2

Актуальні аспекти будови інтелектуальних електронних приладів і систем

Ільченко В.В. д. ф.-м. н., професор,

Будник М.М. д.т.н., с.н.с.

ОК.11 2

Технології та електронні пристрої програмованої логіки

Коваленко А.В. к.ф.-м.н., доцент,

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.12 3

Автоматизоване проєктування електронних засобів і систем

Лісневський Р.В. к.т.н., доцент

ОК.13 3

Науковий семінар з актуальних проблем електроніки

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Попов М.О. д.ф.-м.н., доцент

ОК.14  3

Курсова робота з математичного моделювання систем і процесів

Чичкань І.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 2

Курсовий проєкт з розробки та конструювання електронних засобів і систем

відповідальна кафедра

ОК.16 3

Асистентська практика

відповідальна кафедра

ОК.17 4

Науковий семінар зі спеціальності

відповідальна кафедра

ОК.18 4

Науково-дослідницька практика

відповідальна кафедра

ОК.19 4  Атестаційний екзамен зі спеціальності 171 “Електроніка” відповідальна кафедра
ОК.20 4  Дипломна робота / проєкт магістра відповідальна кафедра
Вибіркові компоненти ОП

Блок 1 – «Квантова електроніка та оптоелектроніка»

ВБ.1.01 2

Квантові та оптоелектронні прилади і системи

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Пустовіт Ю.В. к.ф.-м.н., асистент, 

Малишев В.Ю. к.ф.-м.н., асистент

ВБ.1.02 2

Спінтроніка

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.1.03 3

Моделювання сигналів і процесів у квантовій електроніці та оптоелектроніці

Коваленко А.В.к. ф.-м. н., доцент,

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент

ВБ.1.04 3

Науковий семінар з квантової електроніки та оптоелектроніки

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.1.05 4

Функціональна електроніка

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.1.06 4

Сучасні телекомунікаційні системи

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

Блок 2 – «Мікрохвильова та наноелектроніка»

ВБ.2.01 2

Мікрохвильові прилади і системи

Смирнов Є.М. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.2.02 2

Низькотемпературна електроніка

Загородній В.В. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.2.03 3

Моделювання сигналів і процесів у сучасній макро-, мезо- та наноелектроніці

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

ВБ.2.04 3

Науковий семінар з мікрохвильової та наноелектроніки

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор
ВБ.2.05 4

Магнітоелектроніка

Попов М.О. д. ф.-м. н., доцент
ВБ.2.06 4

Оброблення і дослідження сигналів мікрохвильової та наноелектроніки

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

Блок 3 – «Біоелектроніка»

ВБ.3.01 2

Біосенсори та їхнє практичне застосування

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Пустовіт Ю.В. к.ф.-м.н., асистент, 

Малишев В.Ю. к.ф.-м.н., асистент

ВБ.3.02 2

Біоелектрика та електрофізіологія

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.3.03 3

Моделювання електронних сигналів і процесів у біосистемах

Коваленко А.В.к. ф.-м. н., доцент,

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент

ВБ.3.04 3

Науковий семінар “Методи досліджень у біоелектроніці”

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.3.05 4

Біоелектронні системи в медицині

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.3.06 4

Нанотехнології в біоелектроніці

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

Блок 4 – «Інженерія інтелектуальних електронних систем»

ВБ.4.01 2

Машинне навчання систем штучного інтелекту та вбудованих систем

Смирнов Є.М. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.4.02 2

Машинне навчання систем штучного інтелекту та вбудованих систем

Загородній В.В. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.4.03 3

Програмування автономних портативних приладів і систем

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

ВБ.4.04 3

Науковий семінар з інженерії інтелектуальних електронних систем

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор
ВБ.4.05 4

Електронні елементи та схемотехніка роботизованих систем

Попов М.О. д. ф.-м. н., доцент
ВБ.4.06 4

Системи мультифізичного моделювання

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

Блок 5 – «Електронні прилади і системи програмованої логіки”»

ВБ.5.01 2

Архітектура електронних засобів програмованої логіки

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Пустовіт Ю.В. к.ф.-м.н., асистент, 

Малишев В.Ю. к.ф.-м.н., асистент

ВБ.5.02 2

Мови опису апаратних засобів АHDL та VHDL

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.5.03 3

Мови опису апаратних засобів Verilog та Verilog-AMS

Коваленко А.В.к. ф.-м. н., доцент,

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент

ВБ.5.04 3

Оброблення та дослідження сигналів приладів і систем програмованої логіки

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент
ВБ.5.05 4

Моделювання функціонування приладів і систем програмованої логіки

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВБ.5.06 4

Науковий семінар “Прилади і системи програмованої логіки”

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

Вибір з переліку (студент обирає один освітній компонент з переліку)

ВП.1.01 2

Науково-дослідна робота “Стартап у квантовій електроніці (оптоелектроніці): від ідеї до реалізації”

Смирнов Є.М. к. ф.-м. н., доцент
ВП.1.02 2

Науково-дослідна робота “Стартап у мікрохвильовій електроніці (наноелектроніці): від ідеї до реалізації”

Загородній В.В. к. ф.-м. н., доцент
ВП.1.03 3

Науково-дослідна робота “Стартап у біоелектроніці: від ідеї до реалізації”

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

ВП.1.04 3

Науково-дослідна робота “Стартап в інженерії інтелектуальних електронних систем: від ідеї до реалізації”

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор
ВП.1.05 4

Науково-дослідна робота “Стартап в електроніці програмованої логіки: від ідеї до реалізації”

Попов М.О. д. ф.-м. н., доцент