Описи освітніх програм

Обговорення освітніх програм

ОР “Бакалавр”: 

09.091 — Біологія (високі технології)

10.105 — Нанофізика та комп’ютерні технології

10.102 — Хімія (високі технології)

17.171 — Електроніка (високі технології) (редакція 2023 року)

17.171 — Електроніка (високі технології) (редакція 2021 року)

ОР “Магістр”, міждисциплінарна освітня програма:

10.105/12.126 Фізика інформаційних технологій 

ОР “Магістр”:

09.091 Біоінформатика та структурна біологія (редакція 2020 року)

09.091 Біоінформатика та структурна біологія (редакція 2021 року)

10.102 Високі технології (Хімія та наноматеріали)

10.102 Високі технології (Хемоінформатика)

10.105 Високі технології (Прикладна фізика та наноматеріали)

16.162 Високі технології (Біотехнологія)

ОР “Доктор філософії”

091 Біологія (Біологія)

091 Біологія (Молекулярна біотехнологія)

102 Хімія (Хімія)

102 Хімія (Молекулярний дизайн та синтез)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали)