Фізика інформаційних технологій 

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма: 10.105 Прикладна фізика та наноматеріали/12.126 Інформаційні системи та технології

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.02 1

Професійна та корпоративна етика

Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.03 1, 2

Іноземна мова для академічних цілей

відповідальна кафедра

ОК.04 1

Фізика магнетиків

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Шека Д.Д. д. ф.-м. н., професор

ОК.05 1

Прикладна оптика

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор,

Коваленко А.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.06 1

Фізичні основи мікрохвильових і терагерцових технологій

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

ОК.07 1

Комп’ютерні технології аналізу даних для ІоТ-систем

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.08 2

Технології програмування інформаційних систем

Гладка М.В. к.т.н., асистент
ОК.09 2

Фізика конденсованого середовища та сенсорні технології

Скришевський В. А. д.ф-м. н., професор

ОК.10 2

Нанофізика, квантові та нанотехнології

Ільченко В.В. д. ф.-м. н., професор,

Будник М.М. д.т.н., с.н.с.

ОК.11 2

Технології комунікаційних систем та мереж

Коваленко А.В. к.ф.-м.н., доцент,

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.12 3

Проєктування апаратних компонентів ІоТ-систем

Лісневський Р.В. к.т.н., доцент

ОК.13 3

Спін-хвильова електродинаміка та магноніка

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Попов М.О. д.ф.-м.н., доцент

ОК.14  3

Інформаційна інфраструктура підприємств

Чичкань І.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 2

Асистентська практика

відповідальна кафедра

ОК.16 3

Науково-дослідна практика

відповідальна кафедра

ОК.17 4 Кваліфікаційна робота магістра

відповідальна кафедра

Вибіркові компоненти ОП

Блок 1 – «Прикладна фізика та інформаційні нанотехнології»

ВК.1.01 2

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор,

Пустовіт Ю.В. к.ф.-м.н., асистент, 

Малишев В.Ю. к.ф.-м.н., асистент

ВК.1.02 2

Мікрохвильові телекомунікаційні технології

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВК.1.03 3

Обробка та розпізнавання зображень

Коваленко А.В.к. ф.-м. н., доцент,

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент

ВК.1.04 3

Прикладна фізика кубітів

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент
ВК.1.05 4

Спінтроніка

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВК.1.06 4

Науковий семінар з нанофізики, наноелектроніки та інформаційних технологій

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

Блок 2 – «Прикладна фізика та квантові інформаційні технології»

ВК.2.01 2

Системи автоматизованого проектування радіоелектронних схем

Смирнов Є.М. к. ф.-м. н., доцент
ВК.2.02 2

Приймання мікрохвильових та оптичних сигналів

Загородній В.В. к. ф.-м. н., доцент
ВК.2.03 3

Фізика оптичних квантових систем

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

ВК.2.04 3

Оптоелектроніка та волоконна оптика

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор
ВК.2.05 4

Коливання та хвилі у феримагнітних середовищах

Попов М.О. д. ф.-м. н., доцент
ВК.2.06 4

Науковий семінар з квантової радіофізики

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор