Фізика інформаційних технологій 

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма: 10.105 Прикладна фізика та наноматеріали/12.126 Інформаційні системи та технології

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Грабчук Г.П.
ОК.02 1

Професійна та корпоративна етика

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ОК.03

Іноземна мова для академічних цілей

Шиванюк О. М., д. х. н., професор

ОК.04 1

Фізика магнетиків

Драган А.І., к. б. н., доцент

ОК.05 2

Прикладна оптика

Єфименко В.В., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.

ОК.06 2

Фізичні основи мікрохвильових і терагерцових технологій

Гринь С. В., Дзюбенко Н. В., Резніков М.І.

ОК.07 4

Комп’ютерні технології аналізу даних для ІоТ-систем

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент
ОК.08 2

Технології програмування інформаційних систем

Вербицький В. Г., д. ф.-м. н., професор
ОК.09 1

Фізика конденсованого середовища та сенсорні технології

Іщенко О.О., Шило С.О.

ОК.10 2

Нанофізика, квантові та нанотехнології

Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент

ОК.11 3

Технології комунікаційних систем та мереж

відповідальна кафедра

ОК.12 4

Проєктування апаратних компонентів ІоТ-систем

НМК ННІВТ

ОК.13 4

Спін-хвильова електродинаміка та магноніка

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

ОК.14  4

Інформаційна інфраструктура підприємств

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

ОК.15 4

Асистентська практика

Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор

ОК.16 1

Науково-дослідна практика

Пірко Н. М., к. б. н., асистент

ОК.17  1 Кваліфікаційна робота магістра

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

Вибіркові компоненти ОП

Блок 1 – «Прикладна фізика та інформаційні нанотехнології»

 ВК.1.01 3

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент, зав. каф.
ВК.1.02 3

Мікрохвильові телекомунікаційні технології

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ВК.1.03 3

Обробка та розпізнавання зображень

Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ВК.1.04 3

Прикладна фізика кубітів

Горбанюк Т. І., к. ф.-м. н., доцент
ВК.1.05 3

Спінтроніка

Борисова Т. О., д. б. н., професор
ВК.1.06 3

Науковий семінар з нанофізики, наноелектроніки та інформаційних технологій

Борисова Т. О., д. б. н., професор

Блок 2 – «Прикладна фізика та квантові інформаційні технології»

ВК.2.01 3

Системи автоматизованого проектування радіоелектронних схем

Гринь С. В., к. х. н., доцент
ВК.2.02 3

Приймання мікрохвильових та оптичних сигналів

Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ВК.2.03 3

Фізика оптичних квантових систем

Чегель В. І., д.ф-м. н., професор

ВК.2.04 3

Оптоелектроніка та волоконна оптика

Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор
ВК.2.05 3

Коливання та хвилі у феримагнітних середовищах

Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ВК.2.06 3

Науковий семінар з квантової радіофізики

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.