Фізика інформаційних технологій 

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма: 10.105 Прикладна фізика та наноматеріали/12.126 Інформаційні системи та технології

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.02 1

Професійна та корпоративна етика

 Грабчук Г.П. к.х.н., доцент
ОК.03

Іноземна мова для академічних цілей

 

відповідальна кафедра

ОК.04 1

Фізика магнетиків

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

ОК.05 2

Прикладна оптика

Григорук В.І., Коваленко А.В.

ОК.06 2

Фізичні основи мікрохвильових і терагерцових технологій

Прокопенко О.В., д. ф.-м. н., професор

ОК.07 4

Комп’ютерні технології аналізу даних для ІоТ-систем

Прокопенко О.В., Колєнов С.О.
ОК.08 2

Технології програмування інформаційних систем

Гладка М.В. к.т.н., асистент
ОК.09 1

Фізика конденсованого середовища та сенсорні технології

Скришевський В. А. д.ф-м. н., професор

ОК.10 2

Нанофізика, квантові та нанотехнології

Ільченко В.В., Будник М.М.

ОК.11 3

Технології комунікаційних систем та мереж

Коваленко А.В., Колєнов С.О.

ОК.12 4

Проєктування апаратних компонентів ІоТ-систем

Лісневський Р.В. к.т.н., доцент

ОК.13 4

Спін-хвильова електродинаміка та магноніка

Прокопенко О.В., Попов М.О.

ОК.14  4

Інформаційна інфраструктура підприємств

Чичкань І.В. к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 4

Асистентська практика

відповідальна кафедра

ОК.16 3

Науково-дослідна практика

відповідальна кафедра

ОК.17 4 Кваліфікаційна робота магістра

відповідальна кафедра

Вибіркові компоненти ОП

Блок 1 – «Прикладна фізика та інформаційні нанотехнології»

ВК.1.01 3

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Прокопенко О.В., Пустовіт Ю.В.,  Малишев В.Ю.
ВК.1.02 3

Мікрохвильові телекомунікаційні технології

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВК.1.03 3

Обробка та розпізнавання зображень

Коваленко А.В., Курашов В.Н.
ВК.1.04 3

Прикладна фізика кубітів

Курашов В.Н. к. ф.-м. н., доцент
ВК.1.05 3

Спінтроніка

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор
ВК.1.06 3

Науковий семінар з нанофізики, наноелектроніки та інформаційних технологій

Прокопенко О.В. д. ф.-м. н., професор

Блок 2 – «Прикладна фізика та квантові інформаційні технології»

ВК.2.01 3

Системи автоматизованого проектування радіоелектронних схем

Смирнов Є.М. к. ф.-м. н., доцент
ВК.2.02 3

Приймання мікрохвильових та оптичних сигналів

Загородній В.В. к. ф.-м. н., доцент
ВК.2.03 3

Фізика оптичних квантових систем

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор

ВК.2.04 3

Оптоелектроніка та волоконна оптика

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор
ВК.2.05 3

Коливання та хвилі у феримагнітних середовищах

Попов М.О. д. ф.-м. н., професор
ВК.2.06 3

Науковий семінар з квантової радіофізики

Григорук В.І. д. ф.-м. н., професор