Підготовка фахівців в Навчально-науковому інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за трьома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ОР “Доктор філософії”

Навчання в аспірантурі ІВТ триває 4 роки.  Умови вступу до аспірантури є іспити.

Спеціальність вступу до аспірантури:

105 ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали», Applied physics and nanomaterials.

102  ОНП «Молекулярний дизайн та синтез», Molecular design and synthesis.

091  ОНП «Молекулярна біотехнологія», Molecular biotechnology.

 

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, у науково-дослідних інститутах НАН України та на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних університетах світу.