Високі технології (Хемоінформатика)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5849, дійсний до 01.07.2029.

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1-2

Іноземна мова для академічних цілей

Матюга О. С. к.п.н., доцент

ОК.02 1

Біохімія

Толстанова Г.М. д.б.н., професор
ОК.03 2 Супрамолекулярна хімія

Роженко О.Б. д.х.н., професор

ОК.04 2 Програмування в хемоінформатиці

Цюпа К.С.

ОК.05 2 Електронна будова і фотоніка молекул

Іщенко О.О., Шило С.О.

ОК.06 1 Біоінформатика

Нипорко О.Ю., Самофалова Д.О., Войтешенко І.С.

ОК.07 2 Основи сучасної спектроскопії

Комаров І.В. д.х.н., професор

ОК.08 3 Науково-виробнича практика відповідальна кафедра
ОК.09 4 Кваліфікаційна робота

НМК ННІВТ

ОК.10 4 Комплексний іспит з хемоінформатики

НМК ННІВТ

ОК.11 1 Вибрані розділи хімії та біології

Волочнюк Д.М. д.х.н., професор

ОК.12 2 Професійна та корпоративна етика

Єфименко В.В., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.

ОК.13 1 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Добронравова І.С., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.

ОК.14  1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Вишивана І.Г., Васильєв Т.А.

ОК.15 2 Управління базами даних та веб-технології в хімії

Волочнюк Д.М. д.х.н., професор

ОК.16 3 Хемоінформатика

Волочнюк Д.М., Рябухін С.В.

ОК.17 3 Раціональний пошук лікарських засобів

Комаров І.В. д.х.н., професор

ОК.18 3 Структурна біологія і моделювання

Нипорко О.Ю. к.б.н., доцент

ОК.19 2 Внутрішньоклітинна сигналізація

Данилович Ю.В. д.б.н., професор

ОК.20 1 Основи квантової хімії

Роженко О.Б. д.х.н., професор

Дисципліни вільного вибору студента
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
 ДВС.1.01.01 3 Цифрові технології у науковому експерименті

Васильєв Т.А. к.ф.-м.н., асистент

 ДВС.1.01.02 3 Хімія та фізика багатофункціональних матеріалів

Колотілов С.В. д.х.н., професор

Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.02.01 3 Комп’ютерне моделювання в природничих науках Русінчук Н.М., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.02.02 3 Молекулярне моделювання Комаров І.В., д.х.н., професор
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.03.01 3 Хімічне різноманіття в хімічних базах даних Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.1.03.02 3 Бібліотеки хімічних сполук для біологічного скринінгу Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.04.01 3 Технології аналізу даних Васильєв Т.А. к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.04.02 3 Статистична обробка данних в медичній хімії

Коваленко А.В., Курашов В.Н.

Перелік №5 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.05.01 4 Дизайн лікарських засобів на основі біологічної мішені

Комаров І.В., д.х.н., професор

ДВС.1.05.02 4 Історія створення лікарських засобів Комаров І.В., д.х.н., професор
Перелік №6 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.06.03 3 Медична хімія Комаров І.В., д.х.н., професор
ДВС.1.06.04 3 Комбінаторна хімія та технологія пошуку біологічноактивних речовин

Рябухін С.В., д.х.н., професор, зав. каф.

Перелік №7 (студент обирає 1 дисципліну)

ДВС.1.07.05 3 Основи інженерії програмного забезпечення Цюпа К.С.
ДВС.1.07.06 3 Веб-технології Волочнюк Д.М. д.х.н., професор