Високі технології (Хемоінформатика)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1188018, дійсний до 01.07.2023

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1-2

Іноземна мова для академічних цілей

Добронравова І.С., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.
ОК.02 1

Біохімія

Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ОК.03 2 Супрамолекулярна хімія

Шиванюк О. М., д. х. н., професор

ОК.04 2 Програмування в хемоінформатиці

Драган А.І., к. б. н., доцент

ОК.05 2 Електронна будова і фотоніка молекул

Єфименко В.В., Огнев’юк Г.З., Грабчук Г.П.

ОК.06 1 Біоінформатика

Гринь С. В., Дзюбенко Н. В., Резніков М.І.

ОК.07 2 Основи сучасної спектроскопії Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент
ОК.08 4 Науково-виробнича практика Вербицький В. Г., д. ф.-м. н., професор
ОК.09 4 Магістерська робота

Іщенко О.О., Шило С.О.

ОК.10 4 Комплексний іспит з хемоінформатики

Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент

ОК.11 1 Вибрані розділи хімії та біології

відповідальна кафедра

ОК.12 2 Професійна та корпоративна етика

НМК ННІВТ

ОК.13 1 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Васильєв Т. А., к. ф.-м. н., асистент

ОК.14  1 Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

ОК.15 2 Управління базами даних та веб-технології в хімії

Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор

ОК.16 3 Хемоінформатика

Пірко Н. М., к. б. н., асистент

ОК.17 3 Раціональний пошук лікарських засобів

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.18 3 Структурна біологія і моделювання (англійською мовою)

Сухопара С. В., асистент

ОК.19 2 Внутрішньоклітинна сигналізація

Пастушенко Т.В., Лутковська Н.М.

ОК.20 1 Основи квантової хімії

Волочнюк Д.М., Лозовський В.З.

Дисципліни вільного вибору студента
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
 ДВС.1.01.01 3 Цифрові технології у науковому експерименті Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент, зав. каф.
 ДВС.1.01.02 3 Хімія та фізика багатофункціональних матеріалів Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.02.01 3 Комп’ютерне моделювання в природничих науках Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.02.02 3 Молекулярне моделювання Горбанюк Т. І., к. ф.-м. н., доцент
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.03.01 3 Хімічне різноманіття в хімічних базах даних Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.03.02 3 Бібліотеки хімічних сполук для біологічного скринінгу Борисова Т. О., д. б. н., професор
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.04.01 3 Технології аналізу даних Гринь С. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.04.02 3 Статистична обробка данних в медичній хімії Булавко Г. В., к. х. н., доцент
Перелік №5 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.05.01 4 Дизайн лікарських засобів на основі біологічної мішені

Комаров І.В., д.х.н., професор

ДВС.1.05.02 4 Історія створення лікарських засобів Колежук О. К., д. ф.-м. н., професор
Перелік №6 (студент обирає 1 дисципліну)
ДВС.1.06.03 3 Медична хімія Комаров І.В., д.х.н., професор
ДВС.1.06.04 3 Комбінаторна хімія та технологія пошуку біологічноактивних речовин

Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.

Перелік №7 (студент обирає 1 дисципліну)

ДВС.1.07.05 3 Основи інженерії програмного забезпечення Грабчук Г. П., к. х. н., доцент
ДВС.1.07.06 3 Веб-технології Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент