ОР “Бакалавр”

Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР».

Напрями підготовки за освітнім рівнем «БАКАЛАВР»:

102 — хімія (високі технології), з поглибленим вивченням фізико- математичних і біологічних наук;

091 — біологія (високі технології), з поглибленим вивченням фізико- математичних і хімічних наук;

105 — нанофізика та комп’ютерні технології, з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук;

171 — електроніка (високі технології), з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук.

  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 4 роки;
  • студенти, як правило за наявності місць, забезпечуються гуртожитком.

Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу до Інституту навчаються за вибраною ними базовою спеціальністю, а також отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовим напрямком “електроніка (високі технології) або прикладна фізика (нанофізика та комп’ютерні технології)”, додатково поглиблено вивчають хімічні і біологічні науки; студенти, які навчаються за базовим напрямком “хімія (високі технології)”, — фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком біологія (високі технології)”, — фізико-математичні та хімічні науки. Нормативні базові курси викладаються за відповідними програмами хімічного факультету, факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем та ННЦ “Інститут біології та медицини”. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ. Курси, присвячені комп’ютерним технологіям, є в навчальних планах студентів усіх напрямів з першого року навчання.

ОР “Магістр”

Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»: Студентами магістратури ІВТ можуть стати бакалаври природничих і інформаційно-математичних спеціальностей (фізики, хіміки, біологи, математики, кібернетики, комп’ютерні, програмні та системні інженери та ін.), а також випускники будь-якої іншої спеціальності, що мають диплом за ОР «Бакалавр»).
 
Напрями підготовки за освітнім рівнем «МАГІСТР»:
091 — структурна біологія і біоінформатика;
102 — високі технології (хімія та наноматеріали);
102 — високі технології (хемоінформатика), програма подвійного дипломування із Страсбурзьким університетом;
162 — високі технології (біотехнологія);
105 — високі технології (прикладна фізика та наноматеріали), програма подвійного дипломування з Еколь Централь, м. Ліон, Франція.
  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 2 роки;
  • студенти, як правило за наявності місць, забезпечуються гуртожитком.

Умови вступу до магістратури, іспити:

  • спеціальність;
  • іноземна мова – ЄВІ.


Навчання в магістратурі ІВТ триває 2 роки. Оскільки студентами ІВТ можуть стати випускники-бакалаври різних факультетів та університетів (інститутів), що мають неоднакову базову освіту та знання, то на початку навчання студенти (крім випускників бакалаврату ІВТ) отримують необхідний об’єм знань з суміжних до своєї базової освіти наук. Бакалаври фізико-математичного напрямку слухають лекції з біології і хімії, бакалаври хімічного напрямку — з фізики і біології, бакалаври біологічного напрямку — з фізики і хімії. У подальшому студенти слухають лекції з базових спеціальностей, лекції міждисциплінарного циклу, лекції курсів за вибором. Цикли лекцій комплексно охоплюють основні актуальні напрямки і тенденції в галузях високих технологій, доповнюються лабораторними роботами для практичного засвоєння матеріалу. Студенти 2-го року навчання можуть самостійно обрати курси з тих напрямів, в яких вони хотіли б поглибити знання для подальшої наукової роботи. Студентам пропонуються три блоки дисциплін (фізичний, хімічний, біологічний) по 6 лекційних курсів у кожному. Студенти обов’язково обирають по одному курсу з кожного блоку дисциплін, плюс ще 2 курси на свій вибір з будь-яких блоків.

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, у науково-дослідних інститутах НАН України та на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних університетах світу.