Підготовка фахівців в Навчально-науковому інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за трьома освітніми рівнями — «БАКАЛАВР», «МАГІСТР», «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ОР “Бакалавр”

Напрями підготовки за освітнім рівнем «БАКАЛАВР»:

102 — хімія (високі технології), з поглибленим вивченням фізико- математичних і біологічних наук;

091 — біологія (високі технології), з поглибленим вивченням фізико- математичних і хімічних наук;

105 — нанофізика та комп’ютерні технології, з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук;

171 — електроніка (високі технології)з поглибленим вивченням біологічних і хімічних наук.

  • навчання безкоштовне (можливе навчання за контрактом);
  • тривалість навчання — 4 роки;
  • студенти, як правило за наявності місць, забезпечуються гуртожитком.

Навчання в бакалавраті ІВТ триває 4 роки. Студенти після вступу до Інституту навчаються за вибраною ними базовою спеціальністю, а також отримують фундаментальні міждисциплінарні знання. Студенти, що навчаються за базовим напрямком “електроніка (високі технології) або прикладна фізика (нанофізика та комп’ютерні технології)”, додатково поглиблено вивчають хімічні і біологічні науки; студенти, які навчаються за базовим напрямком “хімія (високі технології)”, — фізико-математичні та біологічні науки; студенти, що навчаються за базовим напрямком біологія (високі технології)”, — фізико-математичні та хімічні науки. Міждисциплінарні курси читаються викладачами ІВТ. Курси, присвячені комп’ютерним технологіям, є в навчальних планах студентів усіх напрямів з першого року навчання.

Науково-виробнича практика

Студенти ІВТ проходять практику в лабораторіях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зарубіжних університетах, у науково-дослідних інститутах НАН України та на підприємствах відповідного профілю. Виконання практичних і лабораторних робіт в науково-дослідних інститутах і на підприємствах дає можливість студентам одержати практичні знання та досвід роботи на сучасному науково-інженерному, виробничому обладнанні. Кращі студенти ІВТ мають можливість проходити практику, стажуватись, виконувати дипломні роботи в провідних університетах світу.