Освітня програма: Нанофізика та комп’ютерні технології
Спеціальність:
105 Прикладна фізика
Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області
сучасної прикладної фізики, фізики та комп’ютерних технологій. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, хімії та біології до наших навчальних дисциплін з прикладної фізики. 

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення фундаментального зв’язку: хімічний склад — атомна структура — мікроструктура — макровластивості. Викладачі та співробітники кафедри працюють над створенням напівпровідникових гетероструктур, наноструктурованих напівпровідникових матеріалів, наночастинок в твердотільній матриці та рідинах, квантових точок, фотонних кристалів, пористих напівпровідників і діелектриків, аерогелів, нанотрубок, нанокераміки, високотемпературних надпровідників, органічних напівпровідників; досліджують їхні фізичні властивості. Співробітники кафедри є активно працюючими дослідниками з досвідом наукової роботи в закордонних університетах.

Освітня програма: Нанофізика та комп’ютерні технології
Спеціальність: 105 Прикладна фізика

Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області сучасної прикладної фізики, фізики та комп’ютерних технологій. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, хімії та біології до наших навчальних дисциплін з прикладної фізики.

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів з навчальних курсів радіотехнічні кола та сигнали, фізика твердого тіла, об’єктно-орієнтовне програмування, комп’ютерні мережі, сучасні електронні прилади, кодування, передавання та захист інформації та інші.  Проведення спеціалізованих курсів із методів досліджень в біофізиці, інженерної та комп’ютерної графіки, електричних сигналів в біології, теорії систем зі зворотним зв’язком та інші.