Бакалавр
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Нанофізика та комп’ютерні технології
Спеціалізація 1 “Нанофізика та нанотехнології”
Спеціалізація 2 “Комп’ютерні технології в природничих науках”

Bachelor
105 Applied physics and nanomaterials 
Nanophysics and computer technology
Nanophysics and nanotechnologies
Computer technologies in natural sciences

Мета програми (з врахуванням рівня кваліфікації)

Надати освіту в області прикладнох фізики та наноматеріадів із спеціалізацією у сфері нанофізики, комп’ютерних технологій та їх міждисциплінарного зв’язку з хімією та біологією. Підготовка студентів із особливим інтересом до наноматеріалознавства  для подальшого навчання, які будуть здатні застосовувати теоретичні знання та навички з фізики, математики, інженерії, програмування, вибраних розділів хімії та біології до проектування, вигтовлення та використання наносистем.