Лабораторія методів досліджень

Лабораторія методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі

 • Завідувач НДЛ Лисоченко С.В.
 • Головний науковий співробітник Третяк О.В.
 • Завідувач сектором Сусь Б.Б.
 • Молодший науковий співробітник Гаврильченко І.В.
 • Провідний інженер Кот О.О.
 • Провідний інженер Козонущенко О.І.
 • Інженер 1 категорії Правдива Е.М.
 • Інженер 1 категорії Драган Е.В.
 • Старший лаборант Гончаренко О.П.

Основною ідеєю, закладеною в роботу лабораторії, є поліпшення підготовки фахівців природничих спеціальностей, в умовах бурхливого розвитку і широкого застосування комп’ютерної техніки. Це зумовлено необхідністю ліквідувати прогалину, що має місце у підготовці дослідника, незнайомого з проведенням сучасного автоматизованого експерименту.

Фахівець повинен не тільки розуміти фізичну природу досліджуваних явищ, а й володіти необхідними знаннями і вміннями для розробки і постановки всіх етапів експерименту з використанням обчислювальної техніки.

Підготовка студента до виконання кваліфікаційної роботи включає розрахунки і розробку схеми постановки експерименту, вибір датчиків для реестрації вимірюваних фізичних величин, інтерфейсів вводу-виводу інформації для перетворення сигналу датчика в цифровий код для подальшої оброки комп’ютером, а також пристроїв керування експериментом.

На наступному етапі розробляється необхідне програмне забезпечення, проводяться вимірювання і математична обробка отриманих результатів. Таким чином, створюється автоматизована дослідницька установка, а студент набуває знання та навички необхідні в його подальшій роботі в сферах наукових досліджень та виробництва. На базі автоматизованих дослідницьких установок можливе також проведення лабораторних робіт і створення дистанційно виконуваних практикумів.

Накопичені бази даних результатів фізичних досліджень можна використовувати для моделювання фізичних експериментів, пошуку оптимальних алгоритмів і методів оцінки результатів вимірювань, розробки інтерактивних анімацій складних фізичних процесів та явищ, створення віртуальних симуляторів лабораторних робіт з введенням похибок і аналізом отриманих даних.

 • наукові дослідження електронних процесів у напівпровідниках та напівпровідникових структурах як основи для створення елементної бази новітніх засобів комплексної автоматизації та інформатизації.

 • системи автоматичного керування фізичним експериментом.

 • комп’ютерна підтримка навчального процесу, методи і засоби електронного навчання:

  • електронні навчальні курси
  • електронні підручники і лабораторні роботи
  • віртуальні симулятори лабораторних робіт
  • системи керування навчальним процесом.
 • тестологічні методи оптимізації комп’ютерного вимірювання рівня академічних досягнень студентів.

Структурні підрозділи: