РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ В 2023 РОЦІ

Спеціальність вступу до аспірантури:

  • 105 – прикладна фізика і наноматеріали, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»; Applied physics and nanomaterials.
  • 102 – хімія, ОНП «Молекулярний дизайн та синтез»; Molecular design and synthesis.
  • 091 – біологія, ОНП «Молекулярна біотехнологія»; Molecular biotechnology.

Розклад вступних іспитів 2023

Заява на вступні іспити

АНКЕТА «АСПІРАНТ»

ЗГОДА (особиста) на обробку персональних даних

Перелік міжнародних сертифікатів

Порядок нарахування додаткових балів

Перелік документів

Правила прийому до аспірантури

 
 
 
 
Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма вступних іспитів з іноземної мови (філологічні та нефілологічні спеціальності)

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали 

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали (додатковий іспит)

Програма:  102 – хімія

Програма:  102 – хімія (додатковий іспит)

Програма:  091 – біологія

Програма:  091 – біологія (додатковий іспит)