Залишилось питання? Є швидка відповідь – vstup.iht@knu.ua

Спеціальність вступу до аспірантури:

  • 105 – прикладна фізика і наноматеріали, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
  • 102 – хімія, ОНП «Молекулярний дизайн та синтез»
  • 091 – біологія, ОНП «Молекулярна біотехнологія»

Правила прийому до аспірантури

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма вступних іспитів з іноземної мови (філологічні та нефілологічні спеціальності)

Програми вступних іспитів до аспірантури:

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали 

Програма:  105 – прикладна фізика і наноматеріали (додатковий іспит)

Програма:  102 – хімія

Програма:  102 – хімія (додатковий іспит)

Програма:  091 – біологія

Програма:  091 – біологія (додатковий іспит)