Залишилось питання? Є швидка відповідь – vstup.iht@knu.ua

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Протокол № 16 від 16 травня 2022 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2022 році

  • Порядок прийому документів
  • Зразок заяви вступника до докторантури
  • Картка “Докторант” 
  • Обсяги державного замовлення у 2022 році
  • Вартість перебування у докторантурі на умовах контракту
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  • ДОГОВІР про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи
  • Індивідуальний план виконання наукової програми підготовки доктора наук (зразок)

Більше інформації…