Освітня програма: Біологія (високі технології)
Спеціальність:
091 Біологія
Кафедра пропонує унікальні програми підготовки в області
сучасної біології, молекулярної біології та біоінформатики. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, фізики та хімії до наших навчальних дисциплін з біології. 

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення фізико-хімічних механізмів функціонування живого на різних рівнях організації. Викладачі та співробітники кафедри працюють у напрямках дослідження структурних механізмів взаємодії біополімерів між собою та з низькомолекулярними речовинами, впливу фізико-хімічних факторів на клітинний метаболізм, in silico дизайн нових сполук з високою активністю щодо заданих молекулярних мішеней та розробка високоафінних біосенсорів нового покоління. Співробітники кафедри є активно працюючими дослідниками з досвідом наукової роботи в закордонних університетах.

Освітня програма: Біологія (високі технології).
Спеціальність:
091 Біологія.

Кафедра пропонує унікальні програми підготовки. Ми виходимо за рамки традиційної профільної освіти, включаючи поглиблене вивчення математики, фізики та хімії до наших навчальних дисциплін з біології.

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів з біохімії, фізіології та анатомії людини і тварин, сучасних інформаційних технологій в біології, молекулярної біології та інші.  Проведення спеціалізованих курсів із методів кінетичного аналізу в біології, основ молекулярної фармакології, структурної біоінформатики, механізмів міжклітинних комунікацій та інші.