Дзюбенко Н.В.

Дзюбенко
Наталія
Володимирівна

n_dziubenko@ukr.net

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
2016 – Грант Президента України для обдарованої молоді 2007 - Тревел грант для участі у Joint Meeting of the Slovak Physiological Sociey, м. Братислава, Словацька республіка.
Посадастарший науковий співробітник
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат біологічних наук
Вчене звання
ПублікаціїПУБЛІКАЦІЇ: 36 статей у наукових виданнях (з них 9 у наукометричній базі даних Scopus), понад 30 тез у збірниках тез конференцій. Основні публікації за останні 5 років: • Byelinska I.V., Kuznietsova H.M., Dziubenko N.V., Lynchak O.V., Rybalchenko T.V., Prylutskyy Yu.I., Kyzyma O.A., Ivankov O., Rybalchenko V.K., Ritter U. Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats. Mat Sci Eng C, 2018; 93: 505-517. • Kuznietsova H.M., Lynchak O.V., Dziubenko N.V., Osetskyi V. L., Ogloblya O. V., Prylutskyy Yu I., Rybalchenko V. K., Ritter U., Scharff P. Water-soluble C60 fullerenes reduce manifestations of acute cholangitis in rats. Appl Nanosci, 2018. doi: 10.1007/s13204-018-0700-5 • Stepanova N., Tolstanova G., Stashevska N., Dzyubenko N., Sergiychuk T., Sergiychuk T., Akulenko I.The antibiotic prophylaxis affect on the colon oxalobacter formigenes colonization in patients with recurrent pyelonephritis and hyperoxaluria // Nephrology Dialysis Transplantation – 2017. – V. 32. – P. iii432–iii433. • Holota Y., Bazan A., Olefir Y., Dziubenko N., Ostapchuk A., Dovbynchyk T., Chervinska T., Serhiychuk T., Putnikov A., Kaji I., Tolstanova G. The correlation between microbiota metabolic activity & mucosal homeostasis after ceftriaxone treatment // Physiology 2016 Abstracts Joint Meeting of the American Physiological Society and The Physiological Society 29 – 31 July 2016 • Convention Centre Dublin, Ireland P. 124P-125P. • Кузнєцова Г.М., Дзюбенко Н.В., Черещук І. О., Рибальченко Т. В. Вплив водорозчинних С60 фулеренів на розвиток гострого коліту у щурів // Біологічні студії. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 41-50. • Єна М., Кузнєцова Г., Дзюбенко Н., Рибальченко В. Вплив похідних піролу на слизову оболонку товстої кишки щурів, порівняно з глюкокортикоїдним препаратом, за умов розвитку експериментального коліту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 12. – C. 151-157.
Проекти
Конференції