До складу Інституту входять шість кафедр:

  • Кафедра квантової радіофізики; 
  • Нанофізики конденсованих середовищ;
  • Супрамолекулярної хімії;
  • Кафедра нанофізики та наноелектроніки; 
  • Молекулярної біотехнології та біоінформатики;
  • Теоретичних основ високих технологій.

Та науково-дослідні лабораторії:

  • Фізика і техніка напівпровідників;
  • Методи дослідження властивостей матеріалів та структур на їх основі;
  • Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів;
  • Технології та дослідження матеріалів і структур.