Освітня програма: Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Кафедра забезпечує основну частину курсів вибіркового блоку «нанофізика та наноелектроніка» освітньої програми «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали).

Наукова роботи кафедри спрямована на вивчення різноманітних фізичних ефектів, що відбуваються у мікро- та нанорозмірних структурах, а також на застосування цих ефектів для створення нових або вдосконалення існуючих пристроїв мікро- та наноелектроніки, розвитку перспективних нанотехнологій. Тематика наукових досліджень кафедри включає в себе три напрями:

Освітня програма: Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Кафедра забезпечує основну частину курсів вибіркового блоку «нанофізика та наноелектроніка» освітньої програми «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали). Викладачі кафедри ведуть окремі курси освітніх програм «Електроніка та інформаційні технології в медицині», «Еконофізика», (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали), «Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж» (спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка), «Інженерія комп’ютерних систем і мереж» (спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія).

 

Основні навчальні дисципліни, які читають викладачі кафедри:

  • Фізика і техніка низьких температур
  • Цифрові сигнали та зв’язок
  • Основи фізичної та наноелектроніки
  • Кріогенна електроніка
  • Статистична оптика
  • Мікрохвильова електродинаміка
  • Мікрохвильова техніка та електроніка та інші.

Лабораторний практикум має унікальні цикли робіт з мікрохвильової техніки та кріогенної електроніки.