Кафедра забезпечує основну частину курсів вибіркового блоку «нанофізика та наноелектроніка» освітньої програми «Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології» (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали). Викладачі кафедри ведуть окремі курси освітніх програм «Електроніка та інформаційні технології в медицині», «Еконофізика», (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали), «Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж» (спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка), «Інженерія комп’ютерних систем і мереж» (спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія).