Прокопенко О.В.

Прокопенко
Олександр
Володимирович

oleksandr.prokopenko@knu.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Scopus
Web of Science
Google Scholar

Посадазавідувач кафедрою
КафедраКафедра нанофізики та наноелектроніки
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор фізико-математичних наук
Вчене званняпрофесор
Публікації
"Мова програмування С/С++. Практикум." Навчальний посібник, Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2024, 375 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до лабораторної роботи «ЕКРАНУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ» з курсу «Лабораторія з наноелектроніки», практикум «Фізика та техніка низьких температур», Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2023, 44 с.

Електронний навчальний посібник «НАДПРОВІДНИКОВА ЕЛЕКТРОНІКА», Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 2020, 205 с.


Монографії: 1. Prokopenko O.V., Krivorotov I.N., Meitzler T.J., Bankowski E., Tiberkevich V.S., Slavin A.N. Spin-Torque Microwave Detectors // Chapter 11 in book: Magnonics: From Fundamentals to Applications. Topics in Applied Physics (Vol. 125) / Eds. S.O. Demokritov and A.N. Slavin. – Berlin: Springer-Verlag, 2013. – P. 143-161; https://doi.org/10.1007/978-3-642-30247-3_11 2. Sulymenko O.R., Prokopenko O.V. Microwave Phase-Locking of Weakly Coupled Spin-Torque Nano-Oscillators: The Case of Global Coupling // Chapter 12 in book: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. Springer Proceedings in Physics (Vol. 195) / O. Fesenko, L. Yatsenko (Eds.). – Berlin: Springer-Verlag, 2017. – P. 157-173; https://doi.org/10.1007/978-3-319-56422-7_12 3. Artemchuk P.Yu., Prokopenko O.V. Detection of Microwave and Terahertz-Frequency Signals in Spintronic Nanostructures // Chapter 1 in book: Modern Magnetic and Spintronic Materials: Properties and Applications. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics / A. Kaidatzis, S. Sidorenko, I. Vladymyrskyi, D. Niarchos (Eds.). – Dodrecht: Springer, 2020. – P. 1-26; https://doi.org/10.1007/978-94-024-2034-0_1. 4. Hafarov A., Prokopenko O., Sidorenko S., Makarov D., Vladymyrskyi I. L10 Ordered Thin Films for Spintronic and Permanent Magnet Applications // Chapter 4 in book: Modern Magnetic and Spintronic Materials: Properties and Applications. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics / A. Kaidatzis, S. Sidorenko, I. Vladymyrskyi, D. Niarchos (Eds.). – Dodrecht: Springer, 2020. – P. 73-94; https://doi.org/10.1007/978-94-024-2034-0_4. 5. Kobljanskyj Y., Sizhuk A.S., Semenko M., Ostapenko R., Zhao Z., Sun Z., Chen X., Kolesnyk O., Malyshev V., Prokopenko O. FINEMET Micro-ribbons: The Experimental Identification of the Object // Chapter 3 in book: Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics (Vol. 263) / O. Fesenko, L. Yatsenko (Eds.). – Cham: Springer, 2021. – P 33-54; https://doi.org/10.1007/978-3-030-74741-1_3.
Проекти1. Гранти Ф64/35-2015 та Ф64/41-2016 ДФФД України «Експериментальне вивчення конверсії НВЧ енергії у мікроелектронних пристроях на основі новітніх надпровідних матеріалів», (спільно з Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України; 2015–2016 рр.; відповідальний виконавець)
2. Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік, проект ДФФД України Ф74/150–2017 «Швидкодіючі частотно-селективні мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур» (2017 р.; керівник проекту)
3. Проекти ДФФД України Ф76/63–2017 та Ф76/34–2018 «Детектори випромінювання мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі новітніх функціональних спінтронних матеріалів» (спільно з Інститутом магнетизму НАН України та МОН України; 2017–2018 рр.; співкерівник проекту)
4. Грант 7Ф Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України «Спінова динаміка та дисипативні процеси в наноструктурованих матеріалах надшвидкісної антиферомагнітної спінтроніки» (спільно з Інститутом магнетизму НАН України та МОН України; 2017–2018 рр.; співкерівник проекту)
5. Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2018 р., проект ДФФД України Ф78/207–2018 «Генератори електромагнітних сигналів терагерцового діапазону частот на основі спінтронних магнітних наноструктур» (2018 р.; керівник проекту)
6. Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2019 р., проект ДФФД України Ф84/176–2019 «Надшвидкі пристрої генерування, детектування та обробки електромагнітних сигналів на основі антиферомагнітних спінтронних наноструктур» (2019 р.; керівник проекту)
7. Грант 1Ф Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАН України «Елементи надшвидких нейронних систем на основі антиферомагнітних спінтронних наноструктур» (спільно з Інститутом магнетизму НАН України та МОН України; 2019–2021 рр.; співкерівник проекту)
8. Грант НАТО за програмою «Наука для миру та безпеки» (SPS) G5792 «Spintronic Devices for Microwave Detection and Energy Harvesting Applications» (2020–2023 рр.; керівник проєкту від КНУ)
Конференціїчлен Програмного/Організаційного комітетів міжнародних наукових конференцій:
1. IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP), Sumy/Odessa/Krakow, Ukraine/Poland, з 2020 р.;
2. IEEE International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), Kharkiv, Ukraine, 2020 р.;
3. International Conferences «Electronics and Applied Physics», Kyiv, Ukraine, з 2007 р.;
4. International Young Scientists' Conferences on Applied Physics, Kyiv, Ukraine, з 2006 р.