Освітня програма: Електроніка (високі технології).
Спеціальність: 171 Електроніка.
Кафедра розробила унікальну освітню програму, застосувавши поглиблене вивчення біології і хімії до основних навчальних дисциплін з електроніки, фізики та математики, програмування.

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення низьковимірних та наносистем.

Викладачі кафедри працюють у напрямках фізики ближнього поля, низьковимірних, електронних, магнітних та атомарних систем. Всі співробітники є активно працюючими дослідниками з досвідом наукової роботи в закордонних університетах.