Наукова робота кафедри спрямована на вивчення низьковимірних та наносистем. Викладачі та співробітники кафедри працюють у напрямках фізики ближнього поля, низьковимірних електронних, магнітних та атомарних систем. Співробітники кафедри є активно працюючими дослідниками з досвідом наукової роботи в закордонних університетах.

Основні напрямки наукової роботи на кафедрі:

Фізика наносистем і нанокомпозитів

1. Теорія оптичних властивостей тонких нанокомпозитних плівок з різним розподілом нановключень вздовж товщини плівки

2. Вивчення взаємодії між наносистем з біологічними об’єктами( розробка методів антивірусної терапії за допомогою препаратів наночастинок і наноструктурованих поверхонь)

3. Отримання підповерхневих провідних шарів у напівпровідниках методом опромінення поверхні іонами середніх енергій. Дослідження транспортних властивостей в таких структурах.

Фізика низьковимірних електронних, атомарних і спінових систем

1. Новітні стани матерії в низьковимірних системах

2. Квантові спінові рідини – матеріали в яких реалізуються квантові заплутані стани