Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна освіта за спеціальністю білологія із спеціалізацією в галузі молекулярних біотехнологій, нанобіотехнологій наноматеріалознавства, наносенсорики, біоінформатика та їх міждисциплінарного застосування
Особливості програми

Експериментальний міждисциплінарний характер програми. Підготовка бакалаврів з розширеним кругозором, за рахунок доповнення традиційної профільної освіти з біології знаннями із суміжних природничих наук – фізики та хімії. Базову освіту студенти-бакалаври в основному отримують на фізичному факультеті. Викладачі ІВТ забезпечують професійно-орієнтовану, наукову, комп’ютерну та міждисциплінарну складові підготовки.

  Бакалавр/Bachelor

091 Біологія/Biology

Біологія (високі технології)/Biology (high technologies)