Освітньо-наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Акредитована з визначенням “зразкова”. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма  102 – Хімія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярний дизайн та синтез”

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

ЗВІТ за дослідженням освітньо-наукової програми PhD «Молекулярний дизайн та синтез» спеціальність 102 «Хімія»  

 

Освітньо-наукова програма 091 – Біологія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярна біотехнологія”

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:  

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

ЗВІТ за дослідженням освітньо-наукової програми «Біологія» PhD спеціальність 091 «Біологія»