Освітньо-наукова програма 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Акредитована з визначенням “зразкова”. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма  102 – Хімія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярний дизайн та синтез”

Усі робочі програми навчальних дисциплін було пролонговано на 2022-2023 навчальний рік на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №4 від 13.05.2022. Відповідне рішення затверджено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №5 від 24.05.2022 року (стосується робочих програм, затверджених у попередні навчальні роки, якщо інше не вказано на їхньому титульному аркуші).

     Анотації навчальних дисциплін:

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2:

 

Освітньо-наукова програма 091 – Біологія.

Освітньо-наукова програма “Молекулярна біотехнологія”

Акредитована. Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 квітня 2028 р., сертифікат № 4232

Усі робочі програми навчальних дисциплін було пролонговано на 2022-2023 навчальний рік на засіданні науково-методичної комісії навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №4 від 13.05.2022. Відповідне рішення затверджено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту високих технологій, протокол №5 від 24.05.2022 року (стосується робочих програм, затверджених у попередні навчальні роки, якщо інше не вказано на їхньому титульному аркуші).

     Робочі навчальні програми дисциплін: 

     Обов’язкові дисципліни:  

     Вибіркові дисципліни:

     Перелік 1:

     Перелік 2: