Хімія (високі технології)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Сертифікат акредитації спеціальності НД 1189703, дійсний до 01.07.2023

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Дзюбенко Н. В., к.б.н., асистент

ОК.02 1

Українська та зарубіжна культура

Русінчук Н.М., к. ф.-м. н., асистент, 

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.03 6 Філософія

Горобчишин В. А., к.б.н., доцент

ОК.04 5 Соціально-політичні студії

Бабчук Ю.Й., асистент Лутковська Н.М., доцент Лященко О.А., доцент

ОК.05 8 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.06 1-7 Іноземна мова

Джаган В. В., к.б.н., доцент

Петльована В. Р., к.б.н., доцент

Баданіна В. А., к.б.н., доцент

Вашека О. В., к.б.н., доцент

Тищенко О. В., к.б.н., доцент

Панюта О. О., к.б.н., доцент

Ольхович О. П., к.б.н., доцент

ОК.07 1-2 Вища математика Гринь С. В., к. х. н., доцент
ОК.08 1-2 Фізика

Данилович Ю.В., д.б.н., професор

ОК.09 2 Логіка

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент, 

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент, зав. каф.

ОК.10 2 Екологія

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.11 2 Неорганічна хімія

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.12 3 Фундаментальні основи аналітичної хімії

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.13 4 Інструментальні методи аналітичної хімії

Цимбалюк О.В., д. б. н., професор

ОК.14  3-4 Органічна хімія

Компанець Т. А., к. б. н, доцент

ОК.15 4 Фізична хімія

Футорна О. А., к. б. н., доцент

ОК.16 6-7 Фізичні методи дослідження в хімії

Комаров І.В. д.х.н., проф., Іщенко О.О. д.х.н., проф. 

ОК.17 4 Координаційна хімія та основи стереохімії

Сторожук С. В., д. ф. н.

ОК.18 8 Комплексний іспит за спеціальністю “Хімія”

Іванова В. Д., к. б. н, доцент

ОК.19 6 Хімія полімерів

Драган А. І., к. б. н, доцент

ОК.20 2 Хімія елементів

Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент

ОК.21 4 Молекулярні основи еволюції живого

Солдаткін О.П.., д.б. н., професор, 

Дзядевич С.В.., д.б. н., професор

ОК.22  1 Загальна хімія

Маліновська Д. К., к. е. н., асистент

ОК.23  3 Клітинна біологія з основами гістології

Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент

ОК.24  5 Органічна хімія ароматичних сполук

Коперльос Р. Ю., к. ф. н., асистент

ОК.25  5 Біохімія

НМК ННІВТ

ОК.26 6 Квантова хімія

відповідальна кафедра

ОК.27 1 Актуальні проблеми історії України

Алексюк І. А., к.ф.н., доцент

ОК.28 7 Основи медичної хімії

Гринь С. В., к. х. н., доцент

ОК.29 Інформаційні технології в хімії

Разумова М.А., Лозовський В.З., Вишивана І.Г., Мішакова Т.О.

ОК.30 3 Кристалохімія

Васильєв Т.А., Шило С.О., Мішакова Т.О.

ОК.31 8 Науково-дослідна практика (з відривом від теоретичного навчання)

НМК ННІВТ

ОК.32 8 Кваліфікаційна робота бакалавра відповідальна кафедра
ОК.33 5 Каталіз Гринь С. В., к. х. н., доцент
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок “Медична хімія”
ДВС.1.01 4 Математичні методи в природничих науках Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.02 5 Основи вимірювальної техніки Войтешенко І.С., к. ф.-м. н., асистент
ДВС.1.03 6 Асиметричний синтез Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.04 5-6 Основи квантової фізики Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.05 6 Основи молекулярної фармакології Борисова Т. О., д. б. н., професор
ДВС.1.06 5 Хімія гетероциклічних сполук Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.07 7 Фізика твердого тіла в біології та медицині Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.08 7 Полімери в медицині Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.09 7 Молекулярна та клітинна біофізика Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.10 8 Новітні методи синтезу Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.11 8 Наномедицина Васильєв А. Г., к. ф.-м. н., доцент
ДВС.1.12 8 Основи високих технологій Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.13 8 Методи дослідження біологічних процесів Ільченко В. В., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.14 3 Коливання та хвилі Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.1.15 7 Біотехнологія Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
Вибірковий блок 2 “Нанотехнології та матеріали”
ДВС.2.01 4 Вибрані розділи математичної фізики Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.02 5 Нано- та мікроелектроніка Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.03 5 Основи мікропроцесорної техніки Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.04.1 5 Частина 1 Фізика наносвіту: Принципи квантової теорії Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.04.2 Частина 2 Фізика наносвіту: Статистична термодинаміка квантових систем Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.05 6 Основи міжклітинних комунікацій Волочнюк Д.М. д.х.н., професор
ДВС.2.06 5 Вибрані розділи стереохімії Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.07 7 Фізика конденсованого стану Лозовський В. З., д. ф.-м. н., професор
ДВС.2.08 7 Нові полімерні матеріали Рябухін С.В. д.х.н., професор
ДВС.2.09 7 Основи клітинної метаболоміки Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.2.10 8 Методи синтезу неорганічних сполук та матеріалів Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.2.11 8 Хімія наноматеріалів Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.2.12 8 Нанотехнології в природничих науках Солдаткін О.П.., д.б. н., професор
ДВС.2.13  8 Загальна генетика Дзядевич С.В.., д.б. н., професор
ДВС.2.14 3 Основи класичної механіки та електродинаміки Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.2.15 7 Біоінженерія Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор