Електроніка (високі технології)

Опис освітньо-наукової програми

Навчальний план

Перегляд акредитації у 2026

Шифр

дисципліни

Семестр Назва курсу Лектор / Лектори
Обов’язкові компоненти
ОК.01 1

Вступ до університетських студій

Скришевський В.А., д.ф-м.н., професор

ОК.02 1-7

Іноземна мова

Лутковська Н.М.
Вощевська О.В.

ОК.03 Українська та зарубіжна культура

Сторожук С.В. д.ф.н., професор  

ОК.04 3 Основи екології

Горобчишин В.А., к.б.н., доцент

ОК.05 4 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Гура В.Л. к.е.н., доцент

Мельничук Н.О. д.ю.н., професор

ОК.06 7 Соціально-політичні студії

Чудовська І.А. д.с.н., доцент

Внучко С.М. к.п.н., доцент

ОК.07 2 Філософія Коперльос Р.Ю. к.ф.н., асистент
ОК.08 1-2 Вища математика

Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
Лозовський В.З., д.ф.-м. н., професор
Разумова М.А., к.ф.-м.н., доцент
Васильєв Т.А., к.ф.-м.н., асистент

ОК.09 2-3 Фізика

Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
Слінченко Ю.А., к.ф.-м.н., асистент
Фелінський Г.С., д.ф.-м.н., професор
Шило С.О., к.ф.-м.н., доцент
Вишивана І.Г., к.ф.-м.н., асистент

ОК.10 5 Хімія

Ляпунов О.Ю., доцент

ОК.11 11 Інженерна та комп’ютерна графіка

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.12 3 Теорія електричних кіл

Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
Малишев В.Ю., к.ф.-м.н., асистент

ОК.13 3 Числові методи та математичне моделювання

Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.14  4 Числові методи та математичне моделювання

Лозовський В.З. д.ф.-м.н., професор
Скришевський В.А., д.ф-м. н., професор
Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент

ОК.15 5 Напівпровідникова електроніка

Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент

ОК.16 4 Технології проектування та конструювання електронних приладів

Рєзніков М.І. к.т.н., доцент
Смирнов Є.М. к.ф.-м. н., доцент

ОК.17 4 Аналогова електроніка

Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент
Слінченко Ю.А., к.ф.-м.н., асистент
Козинець О., к.ф.-м.н., асистент

ОК.18 5 Цифрова електроніка і мікропроцесорна техніка

Смирнов Є.М., к.ф.-м. н., доцент

ОК.19 6 Програмовані логічні інтегральні схеми

Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Смирнов Є.М., к.ф.-м.н., доцент

ОК.20 4 Цифрова обробка сигналів та мультимедіа в фізиці, хімії та біології

Колєнов С.О. к.ф.-м.н., доцент

ОК.21 6 Комп’ютерна практика

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.22  7 Науково-виробнича практика

Всі викладачі

ОК.23  Підготовка та написання бакалаврської роботи

Відповідальна кафедра

ОК.24  1-2 Програмування

Прокопенко О.В., д.ф.-м.н., професор
Чумак Г.Л., к.ф.-м.н., асистент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.25  1 Апаратне та програмне забезпечення

Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
Попов М.О., д.ф.-м.н., доцент
Чумак Г.Л., к.ф.-м.н., асистент

ОК.26 2 Бази даних та web-технології

Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент

ОК.27 3 Електричні процеси в біологічних системах

Давидовська Т.Л., д.б.н., професор

ОК.28 3 Комп’ютерні мережі

Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент

ОК.29 Мікроелектромеханічні системи

Скришевський В.А., д.ф-м. н., професор

ОК.30 Фізичні принципи сенсорики

Скришевський В.А., д.ф-м.н., професор
Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент

ОК.31 4 Курсова робота з аналогової електроніки

Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент
Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Козинець О., к.ф.-м.н., асистент

ОК.32 5 Курсова робота з цифрової електроніки Шкавро А.Г., к.ф.-м.н., доцент
Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 “Біомедична електроніка та сенсорика”
ДВС.1.1.01 6 Хімія ферментів Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.1.02 5 Молекулярна біологія Давидовська Т.Л., д.б.н., професор
ДВС.1.1.03 6 Фізичні основи мікро- та наноелектроніки Євтух А. А., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.1.04 6 Анатомія та фізіологія людини Скришевський В. А., д.ф-м. н., професор, зав. каф.
ДВС.1.1.05 7 Методи виготовлення та дослідження наноструктур Пилипова О.В., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.1.06 7 Наноплазмоніка Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.1.1.07 8 Вимоги техніки безпеки у біомедичних дослідженнях Гринь С. В., к. х. н,, доцент
ДВС.1.1.08 8 Біомедичні методи дослідження Булавко Г. В., к. х. н., доцент
ДВС.1.1.09 8 Основи біосенсорики Солдаткін О.П., д.б.н., професор
Дзядевич С.В., д.б.н., професор
ДВС.1.1.10 8 Автоматизація експериментальних досліджень Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.1.11 8 Тенденції сучасної електроніки Євтух А.А., д.ф-м.н., професор
Вибірковий блок 2 “Електроніка та комп’ютерні системи”
ДВС.1.2.01 5 Молекулярна електроніка Дзядевич С.В., д.х.н., професор
ДВС.1.2.02 6 Відновлювальні джерела енергії Скришевський В.А., д.ф-м.н., професор
Гаврильченко І.В., к.ф.-м.н., доцент
Козинець О., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.2.03 6 Нейробіологія. Нейронні мережі та системи штучного інтелекту Нипорко О.Ю., к.б.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
Пустовіт Ю.В., к.ф.-м.н., асистент
ДВС.1.2.04 6 Наноелектроніка Прокопенко О.В., д.ф.-м.н., професор
Григорук В.І., д.ф.-м.н., професор
Ільченко В.В., д.ф-м.н., професор
Будник М.М., д.ф-м. н., професор
ДВС.1.2.05 7 Особливості проектування електронних систем з застосуванням мікроконтролерів та програмованих логічних інтегральних схем Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.06 7 Вимірювальна техніка та автоматизація вимірювань Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.07 8 Електроніка вбудованих систем Сусь Б.Б., к.ф.-м.н., доцент
Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.08 8 Основи біоелектроніки Солдаткін О.П., д.б.н., професор
Дзядевич С.В., д.б.н., професор
ДВС.1.2.09 8 Технології передавання та захисту інформації Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
ДВС.1.2.10 8 Системне програмування Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.1.2.11 8 Технологія напівпровідникових приладів Вербицький В.Г., д.ф.-м.н., професор
ДВС.1.2.12 8 Хмарні технології та інформаційні системи Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
Вибірковий блок 3 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
ДВС.2.1.01 5 Функціональна електроніка Вербицький В.Г., д.ф.-м.н., професор
ДВС.2.1.02 5 Системи наукового програмування Іванов І.І., к.ф.-м.н., доцент
ДВС.2.1.03 5 Основи інженерії програмного забезпечення Колєнов С.О., к.ф.-м.н., доцент
Вибірковий блок 4 (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
ДВС.3.1.01 6 Основи лазерної техніки Григорук В.І., д.ф.-м.н., професор
ДВС.3.1.02 Спінтроніка Колежук О.К., д.ф.-м.н., професор
ДВС.3.1.03 Надійність та діагностика пристроїв електроніки Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
ДВС.3.1.04 Основи метрології та стандартизації Рєзніков М.І., к.т.н., доцент
 
ДВС.3.2.01 Методи синтезу та аналізу хімічних речовин Дзядевич С.В., д.б.н., професор
ДВС.3.2.02 7 Біофізика Нипорко О.Ю., к. б. н., доцент
ДВС.3.2.03 7 Біологічні та хімічні інформаційні системи Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор
ДВС.3.2.04 Основи біо- та хемоінформатики Давидовська Т.Л.., д.б. н., професор