Програми спецкурсів

Програми кафедри орієнтовано для багатоступеневої підготовки фахівців спеціальностей «Прикладна фізика та наноматеріали» та «Електроніка»  – бакалаврів (4 роки навчання),  магістрів (6 років навчання).

Основним методологічним стрижнем спеціалізації є сучасні інформаційні та комунікаційні системи та технології, їх фізичне підгрунтя, відповідна елементна база. Такий підхід відповідає як сучасним тенденціям розвитку радіофізики і електроніки, так і нагальним потребам суспільства.

Для бакалаврів:

Електродинаміка матеріальних середовищ
Оптичні телекомунікаційні технології
Інформаційні технології в медійному середовищі
Кодування і модуляції в цифровому зв’язку
Методи обробки дискретних повідомлень
Мікропроцесорна техніка
Обробка сигналів у мікрохвильовому та оптичному діапазонах частот
Мікрохвильова інженерія
Комп’ютерні мережі
Вступ до статиcтичної оптики
Основи фотоніки та електроніки
Напівпровідникова електроніка наноструктур

Цикли лабораторних робіт (бакалаври):

Комп’ютерні мережі
Основи фотоніки та електроніки

Лабораторія з оптичної, мікрохвильової та цифрової техніки
Методи обробки дискретних повідомлень
Кодування і модуляції в цифровому зв’язку

Для магістрів:

Оптоелектроніка та волоконна оптика
Телекомунікаційні технології

Хвильові і коливальні процеси
Оптичні інформаційні системи
Оптика направляючих структур
Оптика лазерних систем
Вибрані розділи квантової радіофізики
Спін-хвильова електродинаміка
Методологія та організація наукових досліджень
Проектування радіоелектронних схем
Експериментальна лазерна фізика

Комп’ютерне моделювання
Мультимедійні технології
Оптика анізотропних та направляючих структур

Цикли лабораторних робіт (магістри):

Комп’ютерна фізика