Обрано дійсними членами академіків НАН України

 • 2021 рік: д.х.н., проф. О.О. Іщенко обраний академіком НАН України по відділенню хімії;
 • 2018 рік: д.б.н., проф. О.П. Солдаткін обраний академіком НАН України по відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології, спеціальність: новітні біомедичні технології;
 • 2017 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський обраний академіком АН вищої школи України по відділенню фізики та астрономії.

Міжнародні нагороди:

 • 2014 рік: д.х.н., проф. І.В. Комаров – Georg Forster Research Award 2014 (премія Фонду Гумбольдта).

Обрано дійсними членами членів-кореспондентів НАН України;

 • 2021 рік: д.ф.-м.н., проф. О.К. Колежук обраний член-кореспондентом НАН України: по Відділенню фізики і астрономії НАН України; 
 • 2021 рік: д.б.н., проф. С.В. Дзядевич обраний член-кореспондентом НАН України: по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
   

Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”

 • 2016 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський;
 • 2016 рік: д.х.н., проф. І.В. Комаров.

Державна премія України в галузі науки і техніки

 • 2013 рік: д.ф.-м.н., проф. О.К. Колежук – за цикл наукових праць “Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища”;
 • 2012 рік: д.ф.-м.н., проф. В.А. Скришевський – за роботу “Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі”;
 • 2011 рік: д.б.н., проф. С.В. Дзядевич, д.ф.-м.н., проф. А.А. Євтух – за роботу “Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем”;
 • 2009 рік: д.ф.-м.н., проф. В.Г. Вербицький – за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі.

Премiя Президента України для молодих вчених

 • 2020 рік: к.ф.-м.н., асистент Н.М. Русінчук – за цикл наукових праць “Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів”;
 • 2013 рік: к.ф.-м.н. І.С. Войтешенко – за цикл наукових праць “Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням”;
 • 2011 рік: к.б.н. В.М. Пєшкова – за роботу “Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів”

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм

 • 2021 рік: д.ф.-м.н., проф. О.К. Колежук; 

Грамота Президії НАН України

 • 2011 рік: студентка М.К. Шелякіна – за серію робіт “Функціонування чутливих елементів біосенсорів та їх оптимізація для аналізу токсичних речовин”.