Фелінський Г. С.

Фелінський
Георгій
Станіславович

g.felinskyi@knu.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15519293700
https://orcid.org/0000-0001-9377-6227


Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського університету в 1975 році. В 1975–1979 рр. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі нелінійної оптики. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію «Дослідження природи діелектричних та електрооптичних властивостей кристалів і Ті-дифузного мікрохвилеводу світла». У 2006–2009 навчався в докторантурі, а в 2010 захистив докторську дисертацію «Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах». У 1975 – 1996 рр. працював у НДІ «Сатурн» (м. Київ) – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, начальник лабораторії фізико-технологічних досліджень; у 1997–1998 старший науковий співробітник НВП «Символ»; 1998–2006 рр. заступник директора з наукової роботи НДІ «Вектор» (м. Київ). У 2003–2004 проводив фундаментальні дослідження у центрі фотоніки при Корейському інституті науки та технологій (м. Сеул). Був відповідальним виконавцем, а потім науковим керівником кількох десятків прикладних науково-дослідних робіт в напрямку волоконних, інтегрально-оптичних пристроїв та функціональної НВЧ електроніки, а останнім часом – у напрямі створення сучасних ліній волоконно-оптичного зв’язку з терабітною пропускною спроможністю. Сфера наукових досліджень: спектроскопія комбінацій­ного розсіяння світла, нелінійна оптика, фундаментальні особливості підсилення світла та безінверсної лазерної генерації при вимушеному комбінаційному розсіянні в одномодових оптичних волокнах. Головні наукові результати – відкриття локального внутрішньокриста-лічного поля анізотропії в кристалах із симетрією нижче за кубічну (1981р); розрахунок межі швидкодії електро-оптичних пристроїв (~3ТГц) побудованих на нецентросиметричних кристалах (1983р); виявлення нелінійних систем з негативною шумовою температурою (1985–2005); встановлення критерію існування областей від’ємної діелектричної проникності (2009р.) та існування терагерцових анти відбиваючих каналів (2011р, разом з Фелінським С.Г.).
Посадапрофесор
КафедраКафедра квантової радіофізики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор фізико-математичних наук
Вчене звання
ПублікаціїАвтор понад 150 наукових публікацій, серед яких 2 підручники, 3 монографії та розділи у монографіях та 2 патенти на винаходи Основні праці: 1. Загальна фізика; підручник, 2018 – 656 с. ISBN 978-966-439-943-9 (одноосібно) 2. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах: підручник, 2008.–576с., іл.,ISBN 978-966-439-120-4 (у співавт.) 3. Радіофотонні технології та пристрої телекомунікації. Монографія. К., 2018. ‒ 221с. ISBN 978-966-7690-44-1. (у співавт.) 4. Волоконні ВКР лазери та підсилювачі оптичного випромінювання. Розділ 2 у монографії К: Каравела, 2018. ‒ 382с., с. 62-128. ISBN 978-966-2229-77-6. 67с. (у співавт.) 5. Light amplification based on stimulated Raman effect and spectroscopic modeling of Raman gain in single mode fiber. Chapter 2 in «Interaction of physical fields with nanostructured materials» Schriften des Forschungszentrums Julich, 2020, vol.211, p.47-110. ISBN 978-3-95806-450-8. (у співавт.) 6. Criterion for existence of the negative dielectric reality in crystals. Am. J. Mod. Physics. Vol. 3, No. 5, 2014, pp. 195-201. doi: 10.11648/j.ajmp.20140305.11 (у співавт.) 7. Noise Suppression Phenomenon in Fiber Raman Amplifier. Meas. Sci. Rev., Vol. 15, No. 3, p.107-110, 2015. (у співавт.) 8. Noise gain features of fiber Raman amplifier. Advances in Opto­Electronics, Vol. 2016, Art. ID 5843636, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5843636 (у співавт.) 9. TiO2-doped single-mode fiber as active material for Raman lasers. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Aug 2017, Vol. 753, pp 173-179. (у співавт.) doi:10.4028 /www.scientific.net/ KEM.753.173 10. Спосіб формування терагерцового випромінювання на базі двохвильового лазера. Патент України № 148586, публ. 25. 08. 2021, Бюл. № 34. (у співавт.)
Проекти
Конференції