Слінченко Ю. А.

Слінченко
Юрій
Анатолійович

yas@univ.kiev.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Лабораторія волоконної оптикиЗакінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1992 р. У 1992–95 рр. навчався в аспірантурі. Працював молодшим науковим співробітником НДЛ оптичної та мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ з 1995- 2001 рр. З 2001 р. –ассистент кафедри електрофізики радіофізичного факультету. Захистив дисертацію «Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових спеціальних світловодах» в 2011 р.

Веде семінарські заняття та лабораторні роботи з курсів “Електрика та магнетизм” і “Оптика”.

Основні напрями наукових досліджень – волоконна оптика, фізика наносистем. У результаті досліджень запропоновано удосконалені методики створення та реалізовано пасивні волоконно-оптичні відгалужувачі, волоконно-оптичні елементи для систем передачі та обробки інформації, датчики фізичних полів.
Посадаасистент
КафедраКафедра квантової радіофізики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання
Публікації
Проекти
Конференції