Лабораторія волоконної оптики

Широкий спектр практичних застосувань волоконних світловодів (оптичні канали для систем зв’язку, медицина, волоконні датчики фізичних полів тощо) і зручність експериментального дослідження лінійних і нелінійних процесів в оптичних волокнах обумовили необхідність створення лабораторії.

Добре відомі розробки лабораторії по оберненню хвильового фронту випромінювання, яке поширюється у волокні. Це необхідно для передачі 2Д-зображення по одиночному світловоду в паралельному форматі.

Дослідження волоконного датчика кутових швидкостей і кутів повороту дозволило використовувати його в навігаційних цілях  в аеро- і космонавтиці. Реалізовані в лабораторії волоконні датчики температури забезпечують практично миттєве її вимірювання.

Встановлені закономірності низки нелінійних ефектів, які викликають підсилення електромагнітного випромінювання при його розповсюдженні у волокні.

Склад лабораторії:

  • Професор, д.ф.-м.н. Григорук В. І. – науковий керівник лабораторії
  • Асистент, к.ф.-м.н. Слінченко Ю. А.
  • Пров. інж.  Фаткова Н. О.
  • Студенти, що виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:

  • Компенсація ефектів інтерференції і дифракції для відновлення 2Д-зображення при  передачі його через волоконний світловод у паралельному форматі.
  • Нелінійні перетворення оптичного випромінювання при розповсюдженні у світловодах (вимушене комбінаційне розсіювання, вимушене розсіювання Мандельштама -Бриллюена).
  • Дослідження датчиків фізичних полів.
  • Лінійна і нелінійна трансформація електромагнітних хвиль у волоконних світловодах.
  • Експрес-методи вимірювання характеристик оптичних волокон.
  • Розробка волокон із заданими параметрами для створення оптичних сенсорів.

Відео презентація лабораторії