Сусь Б. Б.

Сусь
Богдан
Богданович

suse@univ.kiev.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
ScopusПосадаасистент
КафедраКафедра нанофізики конденсованих середовищ
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання
Публікації1. Використання експертних систем при проектуванні лабораторних робіт / Сусь Б.Б., Тмєнова Н.П/ Вісник Національного Університету "Львівська політехніка". Серія "Інформатизація вищого навчального закладу" № 734, Львів (Україна), 2017.– 5 с. 2. Фізична сутність поняття «електричний заряд»/ Грохольський Я.М., Сусь Б.А., Сусь Б.Б.// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 146. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С.30-33. 3. Про фізичний зміст хвиль де Бройля / Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь // “Фізика та астрономія в школі”. 2017, № 4. - С. 7-10. 4. Sus Bogdan. Physics is the science of the future/ Bogdan Sus, Vasyl Synyus // Joint conferences on advanced materials and technologies. The Conference on Funtional. And Nanostructured Materials. The International Conference on Physics of Disordered Systems. – Lviv-Yaremche, Ukraine. 2015. – P. 156-15
Проекти2014-2017. Проект «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та України» http://tempusleague.eu/
2007 - Проект ПРООН "Підвищення освітнього потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/vystavka/vystavka406.php3
КонференціїБ. Б. Сусь, Жарких Ю.С., Лисоченко С.В. Методологія покращення якості лабораторних робіт у навчанні протягом життя. Prоceedings Of the III International Scientific and Practical Conference Quality Мanagement in Education and Industry Experience, Problems and Perspectives. Lviv, May 11–12, 2017 Lviv Polytechnic Publishing House,р. 135-136
Демонстрації шифрування даних на базі програмованих мікроконтролерів / Сусь Б,Б., Тмєнова Н.П/ Матеріали II науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем".– Київ, 23-24 березня 2017 р., С. 143-145.
Використання засобів штучного інтелекту в електронних лабораторних роботах/ Сусь Б.Б. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)".– Київ, 16-18 травня 2017 р., С. 321-322.
Wave-particle nature of radio waves //Bogdan A. Sus’, Bogdan B. Sus’/ Proceedings of the XIII International Conference TCSET’2016 Modern Problems of radio engineering, telecommunications, and computerscience. Lviv-Slavsk, Ukraine, 2016.: Publishing House of Lviv Polytechnic. – P. 30-32.