Загородній В. В.

Загородній
Володимир
Васильович

zvv@univ.kiev.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
ResearcherID (WoS): F-4922-2017

ORCID ID: 0000-0001-7679-9080

Робоче місце:
Лабораторія методів та приладів надвисоких частот

Закінчив (1986 р.) радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка та аспірантуру (2000 р.). Захистив (2004 р.) кандидатську дисертацію «Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в анізотропних шаруватих структурах». Працював (1986-2002 рр.) інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником НДЧ і ПНДЛ квантової радіофізики, асистентом (2002-2006 рр.), старшим науковим співробітником (з 2007 р.) університету Колорадо (США), а з 2011 р. – доцентом кафедри квантової радіофізики.

Викладає лекційні курси: «НВЧ електроніка», «Мікрохвильова техніка», «Бездротові комунікації», веде лабораторні практикуми, що супроводжують названі лекційні курси.

Основні напрями наукових досліджень: спін-хвильова електроніка НВЧ, магнітні та карбонові наноструктури та композитні матеріали, НВЧ радіовимірювання параметрів сигналів і речовин, зокрема, у діапазоні міліметрових хвиль. Деякі з наукових розробок знайшли практичне застосування в промисловості України та за кордоном.

Автор понад 100 наукових праць.
Посададоцент
КафедраКафедра квантової радіофізики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат фізико-математичних наук
Вчене званняДоцент
Публікації
Проекти
Конференції