Лабораторія методів та приладів надвисоких частот

Лабораторія «Методів та приладів НВЧ» займається розвитком принципів та техніки вимірювання надвисокочастотних електродинамічних властивостей різних матеріалів, які потрібні для розвитку мікрохвильової електроніки. Основні дослідження проводяться в міліметровому діапазоні довжин хвиль, у якому, зокрема, зараз виділяються частотні ресурси для стільникового зв’язку 5-го та наступних поколінь, розробляються матеріали для технологій Stealth та захисту від електронної зброї. В лабораторії також проводяться дослідження впливу електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти. Науковці лабораторії розв’язують фундаментальні та прикладні задачі у кооперації з фахівцями НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету, кафедри фізичної хімії хімічного факультету, ННЦ «Інститут біології та медицини». Результати досліджень лабораторії «Методів та приладів НВЧ» опубліковані у низці високорейтингових журналів та монографіях, які входять до баз Scopus та Web of Science. Отримані разом з фахівцями НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» наукові грантидозволили оновити матеріальну базу лабораторії.

Склад лабораторії:

  • Завідувач лабораторії, к.ф.-м.н. Олійник В.В.
  • Доцент, к.ф.-м.н. Загородній В.В.
  • Доцент, к.ф.-м.н. Лаунець В.Л.
  • Пров. інж. Фаткова Н.О.
  • Студенти, що виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:

  • Дослідження у мікрохвильовому діапазоні характеристик наноструктурованих композитних матеріалів для розробки ефективного захисту від електромагнітного випромінювання.
  • Дослідження молекулярних комплексів з ефектом спін-кросовера, перовскітів, інших матеріалів із фазовими переходами та композитів на їхній основі.
  • Дослідження впливу на біологічні об’єкти мікрохвильового випромінювання, у тому числі діапазонів стільникового зв’язку перспективних поколінь.

Відеопрезентація лабораторії