Кузнецова Г.М.

Кузнецова
Галина
Миколаївна

biophyz@gmail.com

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
2018-2020 Грант на проведення наукових робіт молодих вчених Міністерства освіти і науки України «Біосумісні водорозчинні С60 фулерени як протифіброзні та антинеопластичні засоби при злоякісних новоутвореннях печінки» (№ 0118U000244) 2018 Тревел грант для участі 27th APASL meeting, м. Нью-Делі, Індія; 2017 Тревел грант для участі у Щорічному з‘їзді Товариства фармакології безпеки, м. Берлін, Німеччина; 2017 Тревел грант для участі у 19th World Congress on Gastrointestinal Cancer, м. Барселона, Іспанія; 2015 Стипендія для участі у AIBD 2015, м. Орландо, США;
Посадастарший науковий співробітник
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат біологічних наук
Вчене звання
Публікації ПУБЛІКАЦІЇ: 46 статей у наукових виданнях (з них 12 у наукометричній базі даних Scopus), понад 50 тез у збірниках тез конференцій, 2 патенти на винахід Основні публікації за останні 5 років: • Byelinska I.V., Kuznietsova H.M., Dziubenko N.V., Lynchak O.V., Rybalchenko T.V., Prylutskyy Yu.I., Kyzyma O.A., Ivankov O., Rybalchenko V.K., Ritter U. Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats. Mat Sci Eng C, 2018; 93: 505-517. • Kuznietsova H.M., Lynchak O.V., Dziubenko N.V., Osetskyi V. L., Ogloblya O. V., Prylutskyy Yu I., Rybalchenko V. K., Ritter U., Scharff P. Water-soluble C60 fullerenes reduce manifestations of acute cholangitis in rats. Appl Nanosci, 2018. doi: 10.1007/s13204-018-0700-5 • Kuznietsova H.M., Yena M.S., Kotlyar I.P., Ogloblya O.V., Rybalchenko V.K. Antiinflammatory effects of protein kinase inhibitor pyrrol derivate. The Scientific World Journal, 2016; 2016: 2145753. • Yena M.S., Kuznietsona H.M., Rybalchenko V.K. Pyrrole derivatives’ effect on rats’colon mucosa in experimental colitis. RJPBCS, 2015; 6(2): 1154-1159. • Кузнецова Г.Н., Луженецкая В.К., Данилов М.А., Котляр И.П., Рыбальченко В.К. Влияние 5-амино-4-(1,3-бензотиазол-2-ин)-1-(3-метоксифенил)-1,2-дигидро-3Н-пиррол-3-она на состояние органов пищеварения при экспериментальном раке толстого кишечника крыс// Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2015. – Т.78, №4. – С.14-21. • Kuznietsova H.M., Luzhenetska V.K., Kotliar I.P., Rybalchenko V.K. Effects of 5-Amyno-4-(1,3-benzothyazol-2-yn)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3H- pyrrol-3- one intake on digestive system in a rat model of colon cancer. The Scientific World Journal, 2015; 2015: 376576 • Пат. UA 116312 U (2018): Застосування водного розчину немодифікованого С60 фулерену для терапії гострого виразкового коліту. Винахідники: Кузнєцова Г.М., Дзюбенко Н.В., Прилуцький Ю.І., Рибальченко В.К. Власник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка • Пат. UA 103188 U (2015). Застосування 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1H-пірол-2,5-діону як засобу лікування виразкового коліту. Винахідники: Кузнєцова Г.М., Линчак О.В., Рибальченко В.К. Власник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Проекти
Конференції