Давидовська Т. Л.

Давидовська
Тамара
Леонідівна

dvdtamara@ukr.net

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
ScopusДиплом ″SOROS ASSOCIATE PROFESSOR″
Посадапрофесор
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званняпрофесор
Публікації1. “Збудження-гальмування гладеньких м'язів шлунку при взаємодії з нанорозмірним матеріалом діоксиду титану”. Цимбалюк О.В., Науменко А.М., Нипорко О.Ю., Давидовська Т.Л., Скришевський В.А. // “Доповіді Національної академії наук України”.- 2015. - 10: 82 - 95. 2. “3D reconstruction of a full-size GABAB receptor”. Nyporko A.Yu., Naumenko A.M., Golius A., Tsymbaliuk O.V., Shapoval L.M., Davidovska T.L.. // “Neurophysiology”. - 2015. - Vol. 47. - № 5. - 364 -375. 3. “Histamine- and nicotine-stimulated modulations of mechanic activity of smooth muscles in gastrointestinal tract at the impact of nanosized ТіО2 material”. Tsymbalyuk O. V., Naumenko A. M., Skoryk M. A., Nyporko O. Yu., Davydovska T. L., Skryshevsky V. A. // “Biopolymers and Cell”. - 2016; 32(2):140-149. 4. “Molecular docking of nanosized titanium dioxide material to the extracellular part of GABAB-receptor”. Naumenko A.M., Nyporko A.Yu., Tsymbaliuk O.V., Nuryshchenko N.Ye., Voyteshenko I.S., Davidovska T.L. // “Studia Biologica”. – 2016; 10(3–4):5–16. 5. “Titanium Dioxide Modulation of the Contractibility of Visceral Smooth Muscles In Vivo”. Tsymbalyuk O.V., Naumenko A.M., Rohovtsov O.O., Skoryk M.A., Voiteshenko I.S., Skryshevsky V.A., Davydovska T.L.. // “Nanoscale Research Letters”.-2017; 12:129 -140. 6. “Computer Simulation of Molecular Interaction Between Baclofen and the GABAB Receptor”. A. M. Naumenko, L. M. Shapoval, A. Yu. Nyporko, M. I. Voiteshenko, A. V. Tsymbalyuk, V. F. Sagach, T. L. Davydovska. // “Neurophysiology”. – 2017; 49(1): 2–7. 7. “Effects of stereotactic introduction of baclofen in the medullary cardiovascular nuclei of rats”. L. M. Shapoval, O. V. Dmytrenko, A. M. Naumenko, T. L. Davydovska, V. F. Sagach. // “Neurophysiology”. - 2017; 49(1):30 – 35. 8. Nanosized titanium dioxide material. Modulation of spontaneous motility and GABA-dependent regulation of functions of stomach smooth muscles in vivo. Naumenko A. M., Tsymbalуuk O. V., Skoryk M. A., Voiteshenko I. S., Skryshevsky V. A., Davydovska T. L. “Studia Biologica”. – 2017; 11(1):5-16. 9.A. M. Naumenko, L. M. Shapoval, T. L. Davydovska, I. S. Voiteshenko, A. Yu. Nyporko, O. V. Tsymbalyuk, V. F. Sagach. Molecular Docking of Phenylethylamine and CGP54626 to an Extracellular Domain of the GABAB-Receptor. Neurophysiology, Vol. 50, No. 4, August,2018.
Проекти
КонференціїVІ з‘їзді Українського біофізичного товариства (Світязь, 2015); V Міжнародній конференції «Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Інноваційні технології» (Київ, 2015); Конференції-конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії» (Київ, 2016); на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (Львів, 2016); на V міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (Чернівці, 2017); на ІІІ Київському міжнародному симпозіумі «Smooth Muscles Physiology, Biophysics & Pharmacology: from genes and molecules to functions, disorders and their novel treatment opportunities» (Київ-Луцьк, 2017); VI міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (Київ, 2018); Тематичному VII з’їзді Українського Біофізичного Товариства (Київ, 2018).