Дзядевич С. В.

Дзядевич
Сергій
Вікторович

dzyad@yahoo.com

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Scopus2003 року–червона позиція (post rouge, agent No 186014) в Університеті Клода Бернара, м. Ліон, Франція; c 2002 р. – персональна стипендія INTAS для молодих вчених (YSC02-4450).
2006 р. – персональна премія «Інтелектуальне майбутнє України» Української федерації вчених.
2011 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;
2017 р. – Звання «Винахідник року Національної академії наук України».
Посадапрофесор
КафедраКафедра молекулярної біотехнології та біоінформатики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)доктор біологічних наук
Вчене званняпрофесор
ПублікаціїПонад 530 друкованих наукових праць, в тому числі 260 статей (з них 144 представлені в наукометричній базі даних Scopus), 5 монографій, 9 розділів в монографіях.

1. Біосенсор поверхневого плазмонного резонансу для детектування специфічних олігонуклеотидних послідовностей (відео)

1. Біосенсор поверхневого плазмонного резонансу для детектування специфічних олігонуклеотидних послідовностей (опис)

2. Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення сахарози в розчині (відео)

2. Кондуктометричний ферментний біосенсор для визначення сахарози в розчині (опис)

3. Метод електрохімічної імпедансної спектроскопії (відео)

3. Метод електрохімічної імпедансної спектроскопії (опис)

4. Кондуктометричний біосенсор на основі трьох ферментів для інгібіторного визначення іонів важких металів (відео)

4. Кондуктометричний біосенсор на основі трьох ферментів для інгібіторного визначення іонів важких металів (опис)

5. Амперометричний ферментний біосенсор на основі платинового дискового електрода для визначення концентрацій глюкози (відео)

5. Амперометричний ферментний біосенсор на основі платинового дискового електрода для визначення концентрацій глюкози (опис)

6. Біосенсор на основі pH-чутливих польових транзисторів для визначення глікоалкалоїдів у картоплі (відео)

6. Біосенсор на основі pH-чутливих польових транзисторів для визначення глікоалкалоїдів у картоплі (опис)
Проекти
Конференції2008 р. – 3 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-3), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>
2010 р. – International Workshop “Biosensors based on nanomaterials”, Kyiv, Ukraine, голова організаційного комітету.<br/>
2010 р. – 4 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-4), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>
2012 р. – 5 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-5), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>
2013 р. – International Workshop “Recent Advances in Micro/Nano Sensors for Mono- and Multi-Target Assays”, Kyiv, Ukraine, член організаційного комітету.<br/>
2014 р. – 6 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-6), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>
2016 р. – 7 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-7), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>
2018 р. – 8 International Conference “Sensor Electronics and Microsystems Technologies (SEMST-8), Odessa, Ukraine, член програмного комітету.<br/>