Чумак Г. Л.

Чумак
Григорій
Леонідович

chumakhl@knu.ua

Акаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
Робоче місце:
Лабораторія радіоспектроскопії і спінхвильової електроніки

Закінчив з відзнакою (2016 р.) факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчався (2016-2020 рр.) в аспірантурі університету. Захистив (2021 р.) дисертацію «Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках» (науковий керівник – проф. І. В. Зависляк) для здобуття наукового ступеню PhD за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем працював інженером навчальної лабораторії кафедри квантової радіофізики (2020-2021 рр.). З 2021 працює на посаді асистента кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ імені Т. Шевченка.

Основні напрями наукової роботи: електродинаміка магнітовпорядкованих матеріалів, таких як ферити, гексаферити та слабкі феромагнетики; хвилеводні системи мікрохвильового діапазону; селективні поверхні на основі композитних структур зі слабкими феромагнетиками та феритами; магніто-діелектричні коливання в феритових резонаторах міліметрового діапазону.

Є автором більш ніж 10 наукових публікацій, в тому числі 6 статей у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах.
Посадаасистент
КафедраКафедра квантової радіофізики
Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання
Публікації
Проекти
Конференції