Найкращі бакалаврські проєкти ІВТ у 2022 році

14.08.2022

Війна – це не привід для скасовування найкращих традицій Навчально-наукового Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цьогоріч, вже чотири роки поспіль, відбувся конкурс на кращі дипломні роботи! Поважні атестаційні комісії не тільки оцінювали роботи наших випускників, а й обирали серед них найкращих. Критеріями відбору були:

  • – ТВОРЧИЙ ПІДХІД до виконання завдань, оригінальність мислення;
  • – міждисциплінарний характер роботи – так, так, все та ж МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ;
  • – МАЙСТЕРНІСТЬ і ПРОФЕСІОНАЛІЗМ у оформленні роботи та її презентації на захисті.

Переможців серед магістрів ми вже оголошували, а тепер настала черга наших бакалаврів. Усі переможці отримають сертифікати – непоганий «+» до CV, а також цінні подарунки від нашого спонсора, благодійного фонду «Єнамін».

Ось перелік робіт-переможців:

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра, студентки спеціальності 102 Хімія (ОП «Хімія (високі технології)») Ващенко Ольги Олександрівни

«ПОВНЕ ВІДНЕСЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ЛІНІЙ ЯМР АМІДНИХ ПОХІДНИХ ВНУТРІШНЬО ХІРАЛЬНИХ КАЛІКСАРЕНІВ – ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ»

(Науковий керівник від кафедри супрамолекулярної хімії, доцент кафедри, к.х.н. Світлана Валеріївна Гринь. Робота виконана у відділі фізико-хімічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України під керівництвом к.х.н. С.Ю. Суйкова).

Хіральні каліксарени – макроциклічні сполуки – можуть розпізнавати інші хіральні сполуки, утворюючи з ними супрамолекулярні комплекси. А як науковцям «розпізнавати» самі каліксарени, як доводити їх будову? Тут може допомогти ядерний магнітний резонанс, і робота Олі – саме про це!

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра, студента спеціальності 102 хімія (ОП «Хімія (високі технології)») Мосі Олександра Олеговича

«ХІРАЛЬНІ ХРОМАТОГРАФІЧНІ ФАЗИ З НАНЕСЕНОЮ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОЮ АМІЛОЗОЮ»

(Науковий керівник від кафедри супрамолекулярної хімії, доцент кафедри, к.х.н. Світлана Валеріївна Гринь. Робота виконана на базі ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» під керівництвом к.х.н., доцента С.О. Алексєєва).

Хімія цукрів є дуже складною. Навіть запам’ятати будову декількох природних цукрів зовсім непросто. Недарма в одній жартівливій пісеньці, складеній студентами-хіміками є такі рядки: «Фруктоза, манноза, гулоза, рамноза – ви всі доведете мене до психозу…». Однак Олександр не боявся труднощів, і у своїй роботі знайшов застосування сполуці цього класу – амілозі.

 

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра, студентки спеціальності 091 Біологія (ОП «Біологія (високі технології)») Науменко Марії Віталіївни

«ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИЧНА ВАГА МАРКУВАНЬ  ХУТРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІСОВОГО КОТА У КОНТЕКСТІ  АНТРОПОГЕННОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА ГЕОГРАФІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ»

(Науковий керівник – доцент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, к.б.н. Самофалова Дарія. Робота виконана у відділі генетики диких тварин Сенкенберзького науково-дослідницького інституту під керівництвом голови відділу Карстена Новака).

Хто не знав, повідомляємо: кіт є міждисциплінарним об’єктом досліджень в Інституті високих технологій 🙂 Серйозну і дуже цікаву роботу Марії можна переглянути тут. Ось один з її висновків:  діагностичними морфометричними характеристиками Європейського лісового кота були підтверджені: 1) тип таббі-патерну; 2) тип спинної смуги; 3) форма хвоста (лише взимку); 4) відмітки на плечах; 5) короткі плями на п’ятках; 6) китиці на вухах; 7) нерінгова пляма.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра, студентки спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали (ОП «Нанофізика та комп’ютерні технології») Пелешок Богдани Михайлівни

«ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ»

(Науковий керівник – завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ проф. Скришевський Валерій Антонович).

Як виміряти розміри наночастинок? Це дуже непроста справа, навіть за наявності таких сучасних приладів, як Zetasizer, що є у розпорядженні науковців ННІВТ. Як це робила Богдана з вуглецевими наночастинками, дивіться у її роботі, де наведено результати цих та інших її досліджень.

 

Випускна кваліфікаційна  робота бакалавра, студента освітньої програми  «Фізика (високі технології)» спеціальності 104 «Фізика та астрономія» Теслі Романа Руслановича

«КЕРОВАНА СТРУМОМ КВАНТОВА ДИНАМІКА ХІРАЛЬНОСТІ У ЗАКРІПЛЕНІЙ ДОМЕННІЙ СТІНЦІ В ФЕРОМАГНІТНОМУ НАНОДРОТІ»

(Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. Колежук Олексій Костянтинович).

У роботі показано, що потенціал пінінгу суттєво впливає на структуру низькоенергетичних станів стінки, зокрема розглянутий пінінг на двох домішках і показано, що в залежності від параметрів двох’ямного потенціалу найнижчі стани стінки утворюють систему або з двох, або з чотирьох близьких енергетичних рівнів. Далі, показано, що за допомогою змінного струму можна «готувати» різні суперпозиції цих найнижчих станів, практично не збуджуючи стани з вищою енергією, тобто стінка веде себе як псевдоспін (або кубіт). Робота належить до задач так званої спінтроніки, де вивчаються можливості застосування спінового струму електронів для створення різноманітних пристроїв, таких як енергоносії, пристрої пам’яті, транзистори. Особливо цікавими є системи низької розмірності (2D, 1D), в яких значну роль грають квантові ефекти.

Найкращі бакалаврські проєкти ІВТ у 2022 році