Конкурс «Розробка і створення установки для міждисциплінарної шкільної лабораторної роботи»

02.02.2024

Мета: продемонструвати здобувачам загальної середньої освіти взаємопроникність різних галузей науки (таких як біологія, хімія, фізика та електроніка) у вирішенні розрахункових, дослідницьких, експериментальних задач в рамках шкільної програми (і не тільки) шляхом створення компактної установки чи приладу.

Концепція установки чи приладу: поєднати на вибір різні галузі науки, такі як біологія, хімія, фізика для демонстрації якогось ефекту (наприклад, каталізу) або отримання експериментальних даних для обробки (наприклад, вимірів значення рН протягом певного біохімічного процесу). Заохочується використання сучасних високотехнологічних електронних датчиків для вимірювання (наприклад, сенсорів Go-DirectТМ компанії Vernier, які можуть бути поєднані з комп’ютером). Створення приладу чи установки буде профінансовано Інститутом високих технологій, а сам виріб надалі буде інтегровано у шкільний курс школи-переможця, як частину практичного освітнього процесу.

Проведення конкурсу:

Конкурс на відбір найкращих робіт буде проводитися у два етапи. Після конкурсу, третім етапом буде виготовлення робіт-переможців.

  1. Загальноукраїнський відбір робіт (заочний етап):

Учасники-школярі (одноосібно або в складі команд до 3-х осіб, заохочуються старшокласники, але це не обов’язково – у конкурсі можуть брати участь і школярі молодших класів) надсилають комісії, яка буде складатися зі студентів та викладачів Інституту високих технологій свої авторські розроблені проекти лабораторних робіт. На 2-3 сторінках А4 треба у вільному стилі викласти ідею та зобразити схему установки чи приладу та надіслати опис (з контактами для зворотного зв’язку, у форматі .doc чи .pdf) на електронну адресу: iht@knu.ua (з поміткою «На конкурс»).

Конкурсна комісія оцінить наскільки вдало у проекті продемонстрована суміжність різних галузей науки (тобто наскільки добре втілена у роботі ідея «міждисциплінарного підходу» у пізнанні явищ та процесів, які відбуваються в природі). Також оцінюватиметься креативність та оригінальність. Роботи, перемальовані з Інтернету (плагіат виявлятимуть системи штучного інтелекту:) ) не розглядатимуться.

Додатково оцінюватиметься фінансова можливість втілення запропонованої лабораторної роботи. На жаль, ті роботи, які виявляться надто затратними для втілення, не будуть допущені до наступного етапу та не зможуть бути фізично розроблені; але вони так само будуть оцінені (для них теж будуть передбаченні призові місця). Для того, щоб мати уявлення, які роботи можуть бути профінансовані, ми проілюстрували декілька прикладів робіт, створених інженерами Інституту чи тих, що пропонуються в продажу у Додатку нижче.

Кількість переможців першого етапу: до двадцяти учасників.

Дедлайн подачі робіт – 05 березня 2024 року. Повідомлення про оцінювання проектів та запрошення на другий тур буде надіслано учасникам до 10 березня.

  1. Презентація авторської лабораторної роботи та конкурс-оцінювання на встановлення остаточних переможців (очний етап):

Другий етап – це проведення в Києві туру «Наукової весни» орієнтовно 18-20 березня 2024 року, про що переможцям першого етапу буде повідомлено. (Повідомлення з результатами першого туру будуть розіслані всім учасникам).

Переможці першого етапу будуть проживати у готелі КНУТШ (буде забезпечуватися харчування) та матимуть змогу відвідати провідні лабораторії України у компаніях Єнамін, БіоФарма тощо. Будуть проведені екскурсії до пам’ятних місць Києва, бібліотеки та корпусів КНУТШ із метою зацікавлення більшої шкільної авдиторії науковими вершинами та ще не відкритими можливостями.

Також будуть організовані зустрічі зі студентами та дослідниками нашого Інституту.

Протягом першого дня «Наукової весни» відбудеться захист учасниками-переможцями першого етапу своїх авторських лабораторних робіт (презентація 10 хвилин, питання 20 хвилин). Проведення захистів буде очним з онлайн-трансляцією.

Кількість остаточних переможців – до 5 учасників/команд.

  1. Збирання лабораторної роботи (очний етап):

Проведення передбачено у липні-серпні 2024 року (враховується термін, відведений на здачу школярами випускних класів НМТ), або у травні-червні (якщо серед переможців будь учні десятих та молодших класів).

Формат проведення: запрошення учасників-переможців (або їх команд) до ННІВТ, де, власне, і будуть зібрані та наглядно продемонстровані авторські лабораторні роботи-переможці, або організація ННІВТ в школах учасників-переможців наукових ярмарків, під час яких буде проведено монтаж лабораторної установки чи приладу.

Очікуваний результат заходу:

  1. Інтеграція нової, сучасної та міждисциплінарної роботи у базовий шкільний курс.
  2. Промоція фундаментальної ідеї ННІВТ – міждисциплінарності науки і освіти.

ДОДАТОК

Приклади установок для лабораторних робіт (не для копіювання). У всіх наведених нижче роботах поєднуються такі галузі науки як фізика і електроніка.

  1. Установка для вимірювання параметрів частотного фільтру (авторська робота інженерів ННІВТ, поєднані фізика і електроніка):

  1. Визначення модуля Юнга і модуля зсуву (авторська робота інженерів ННІВТ на основі комерційно доступної лабораторної роботи і датчика сили Go-DirectТМ компанії Vernier, поєднані фізика і електроніка):

  1. Робота з вимірювання каталітичної активності каталази з датчиком Cobra компанії Phywe (поєднані біологія, хімія, електроніка):
  2. Дослідження залежності швидкості реакції від температури (виробництво компанії Phywe (поєднані фізика, хімія, електроніка):

 

Бажаємо успіху!

Слава Україні!

Конкурс «Розробка і створення установки для міждисциплінарної шкільної лабораторної роботи»