Відкрите лекційне заняття

12.05.2021

У понеділок, 17.05.2021 о 9:50 відбудеться відкрита лекція у форматі онлайн (за покликанням) асистентки кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики на тему “Тканинний рівень організації живого” з курсу “Науковий образ світу” для студентів-філологів 2 курсу, ОР “Бакалавр”, спеціальність 014.01 – Середня освіта (Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі).

Відкрите лекційне заняття